Beboer

Det er Brunata, som indsamler dine forbrugsdata og udarbejder opgørelsen af, hvor meget vand, varme og el du har forbrugt. 

Vi udarbejder og leverer forbrugsregnskaber. På den måde kan du være sikker på, at du ikke betaler for din nabos energiforbrug, men at du kun betaler for dit eget.

Vi tilbyder også holdbare og præcise målinger samt fordeling af dit energiforbrug. Og ved brug af vores fjernaflæste målere skal du ikke engang være hjemme, for at målingen kan lade sig gøre.

 

Her på siden finder du relevante links til dig som beboer. 

Hvornår modtager jeg mit varmeregnskab?

Undrer du dig over hvorfor du endnu ikke har modtaget dit varmeregnskab, selvom I har haft årsaflæsning? Få svar på hvornår du modtager dit varmeregnskab og få svar på andre spørgsmål på FAQ'en. 

GÅ TIL FAQ
Hvornår modtager jeg mit varmeregnskab?

Hvordan kontrollerer jeg måleraflæsningen?

Vil du gerne kontrollere om Brunatas måling stemmer overens med virkeligheden? Læs på FAQ'en hvordan du kontrollerer måleraflæsningen og få svar på andre spørgsmål. 

GÅ TIL FAQ
Hvordan kontrollerer jeg måleraflæsningen?