Boligselskabet Nordjyllands løsning til indeklimaproblemer

Analysekuffert case

Hos Boligselskabet Nordjylland hjælper Brunatas smarte kuffert, som er et redskab til at forbedre indeklimaet, med at ned­ bringe klager over fugt fra beboerne. Kufferten kaldes Brunata Visual Mobile – Indeklima, og er med til at afsløre fugtproblemer. Det er et effektivt værktøj til faktabaseret dialog med den enkelt beboer om, hvordan de selv nedbringer fugt og forbedrer indeklimaet i deres lejlighed.

Bevæbnet med to kufferter, der måler luftfugtighed og temperatur, er det gennem de seneste fem år lykkedes Bolig­selskabet Nordjylland at nedbringe antallet af klager om fugt fra beboerne. Torben Fisker, der er Teknisk chef hos Boligselskabet Nordjylland fortæller:

”Vi bruger kufferterne fra Brunata som værktøj til fugtmåling i lejlighederne. Især her om vinteren får vi klager om fugt fra beboerne. Når det sker, rykker vi ud med kufferterne og stiller målerne op. Vi taler samtidig med beboerne om deres adfærd. Og hvad den betyder for indeklimaet. Eksempelvis at de skal huske at lufte ud, tænde emhætten og ikke tørre tøj indendørs. Det er ofte beboernes egen adfærd, der skaber problemer med fugt. Vi måler både før og efter, at beboeren ændrer adfærd. På den vis får vi en tydelig dokumentation. Lejeren kan se effekten – og bliver motiveret til at ændre adfærd”.

Færre konflikter og økonomisk gevinst

Den faktabaserede dokumentation som løsningen giver, afvæbner og bidrager til en mere positiv og konstruktiv dialog omkring de ændringer, beboeren skal lave for at få et bedre indeklima. Torben Fisker, Teknisk chef hos Boligselskabet Nordjylland fortsætter:

”Vores kufferter fra Brunata er i høj grad også et pædagogisk værktøj, der hjælper os til at få en positiv dialog på et område, der normalt er konfliktfyldt. I de otte år vi har brugt Brunata Visual Mobile til overvågning af indeklima, har vi set et gradvist fald i beboerklagerne. Vi har færre klager over fugt, fordi vi er mere på forkant og får vejledt folk. I dag har vi mere tilfredse beboere og vi kan holde længere på dem. De er gladere og det er Boligselskabet Nordjylland også, fordi vi med kufferterne gør en positiv forskel – både for beboerne og for forretningen. Hvis vi kan hjælpe en beboer til bedre indeklima, så bliver de boende i længere tid. Når man ikke er opmærksom på fugt, så kan det give fugtskader og derved flere omkostninger til boligselskabet. Og hertil kommer også øget udgifter, når beboerne flytter. Så økonomisk er der også en god gevinst ved investering i kufferterne”

Overvågning af ejendommen i realtid

Brunata Visual Mobile indeholder fjernaflæste målere, som placeres dér, hvor du ønsker at følge udviklingen. Målerne måler blandt andet fugt og temperatur. Kufferterne fås både til overvågning af indeklimaet – som dem Boligselskabet Nordjylland bruger, og til temperaturoptimering, der sikrer optimal drift og komfort af ejendommens varmeanlæg. Med kufferten til temperaturoptimering kan du sikre, at alle beboere får den ønskede varme, da man nemt kan følge stigstrengstemperaturer online på letlæselige grafer. Dette gør det også muligt at forebygge legionella bakterier.

Kufferterne kan bruges til at fastslå, om der er fugt­ og temperaturproblemer i ejendommen. Og hvor problemerne er. De er egnede til at overvåge fugt og temperaturer over en længere periode, eller til mindre ad­hoc opgaver. At holde øje med luftfugtighed og temperatur medvirker til et bedre indeklima – og ikke mindst l at formindske skaderne af akutte problemer. Brunata Visual Mobile gør det nemt at registrere ejendommens data. Med internetadgang kan du se dine data 24/7 opsat i letlæselige grafer.

 

Kontakt os via formularen nedenunder, hvis du ønsker at høre nærmere, eller få et uforpligtende tilbud på en analysekuffert. 

Kontaktoplysninger

 

Datablad for Visual Mobile

Læs også vores datablad, hvor du kan få yderligere teknisk information om produktet, samt detaljeret fakta om produktets ydeevne o.lign. 

Læs datablad
Datablad for Visual Mobile

Læs mere om Visual Mobile

Læs mere om indholdet af kufferten, samt dens egenskaber som en forebyggelse mod fugtskader.                       

Læs mere
Læs mere om Visual Mobile