Beboelsesejendomme

Det er lovpligtigt, at alle ejendomme i Danmark udarbejder et forbrugsregnskab for varme hvert år. En række ejendomme skal også udarbejde forbrugsregnskab for varmt vand ifølge målerbekendtgørelsen. Læs mere om dette her.

Vi tilbyder derfor at stå for målingen af forbruget samt udarbejdelse af forbrugsregnskabet. Udførelsen heraf bliver tilpasset ejendommens behov. 

Med Brunata som partner bliver det nemt og effektivt at sikre, at alle beboere får et retfærdigt og præcist forbrugsregnskab. Vi gør en aktiv indsats for at være ajour med lovgivningen og dens krav til udarbejdelse af regnskab, måling af forbrug o.lign. Sker der ændringer i lovgivningen, orienterer Brunata om disse og tilpasser forbrugsregnskaberne til lovgivningens krav og kundernes behov.

Læs mere i vores brochure (Lad Brunata udarbejde forbrugsregnskabet)