Terminsskifte

Fjernvarmeværkerne ændrer regnskabsåret, hvilket betyder at der muligvis skal ske en terminsændring i jeres forbrugsregnskab. 

Udvalgte fjernvarmeværker i Danmark har i 2018 besluttet, at regnskabsåret skal ændres, så det følger kalenderåret. Baggrunden for vedtaget er Energitilsynets regler om ensretning af regnskabsåret for alle varmeforsyningsvirksomheder. Se ændringslov nr. 1677 af 26.12.2017 (Varmeforsyningslovens §22, stk. 1).

Årsagen til ændringer er, at de politiske partier bag aftalen vil regulere varmesektoren - blandt andet for at understøtte den grønne omstilling, teknologiudvikling og sikre høj forsyningssikkerhed. I den forbindelse har de brug for at analysere på danskernes varmeforbrug. Det er nødvendigt, at den indsamlede data er sammenlignelig for at man kan udlede noget brugbart af det og derudfra effektivisere og udvikle den mest bæredygtige løsning for fremtidens varmeforsyning, og det kræver altså en fælles afregningsdato. For ejendommene kan dette betyde at varmeregnskabet skal opgøres to gange i 2018, samt ske en terminsændring i målerne. Dette kan medføre administrative omkostninger for administrator. 

Nogle af de store fjernvarmeværker såsom HOFOR, TREFOR, Fjernvarme Fyn, Århus AffaldVarme, Ålborg Fjernvarme o.a. vælger at beholde deres afregningstidspunkter i forhold til de enkelte ejendomme. Det betyder at terminsskifte ikke er aktuelt i de postnumre der får fjernvarme fra disse fjernvarmeværker.

Du har snart termin, vidste du det?

Det er formentlig de færreste, som tænker på fjernvarme, når de hører ordet ‘termin’, men det er ikke desto mindre terminsdatoen for opgørelsen af dit varmeforbrug, der snart ændrer sig. “Vær opmærksom og undersøg din varmemåler, for der kan være penge at varme sig på,” opfordrer Chris Becker Søndergaard fra Brunata.

Læs artikel
Du har snart termin, vidste du det?