Erhvervsejendomme

Virksomheder i erhvervslejemål såvel som ejere, lejere og administratorer af erhvervsbyggeri har oftest en interesse i, at vand- og varmeforbruget bliver fordelt så præcist og retfærdigt som muligt, samt at forbrugsregnskabet bliver udarbejdet nemt og effektivt.

I princippet er forskellen på erhvervsforbrugsregnskaber og regnskaber for beboelsesejendomme blot, at lovgivningen ikke sætter så mange begrænsninger for de erhvervsmæssige regnskaber. Det betyder, at man i erhvervsmæssig sammenhæng har næsten ubegrænsede muligheder i valget af fordelingsnøgler for forskellige former af fællesudgifter. Et godt eksempel kunne være et storcenter. Her kan udgifter til fælles faciliteter, såsom springvand, forlystelser og meget andet, fordeles uhyre præcist efter forskellige fordelingsnøgler, der er aftalt efter de helt lokale forhold. Det sikrer, at administratoren får et klart overblik samt dækning for udgifterne, og samtidig betyder det færre spørgsmål fra lejerne, når forbrugsregnskabet er udarbejdet overskueligt og korrekt.