Forbrugsregnskaber

Forstå dit forbrugsregnskab

Vi tilbyder korrekt og pålidelig måling og fordeling af energiforbrug samt udarbejdelse og levering af forbrugsregnskaber til tiden. Det er os, som indsamler dine forbrugsdata og udarbejder opgørelsen af, hvor meget vand, varme og el du har forbrugt.

Senest i 2016 har vi opdateret vores regnskaber, så de nu indeholder bl.a. nummererede afsnit – for at gøre det lettere at danne overblik og dermed lette forståelsen af regningen. Desuden er aflæsningerne og fordelingstallet blevet beskrevet tydeligere – samt graddage, kalenderdage og basistal tilføjet. Sproget er endvidere revideret for at gøre regningen mere forståelig.

Da vi i Brunata gør meget mere for, at forbrugsregnskaberne er forståelige og transparente kan man, ud over at få stillet data tilgængelig, som en ekstra service også se grafer og tabeller, der giver indsigt i beboerens forbrug i regnskaberne. Dette er tilgængeligt på forbrugsregnskaberne, som beboerne modtager og er naturligvis uden ekstra omkostninger.

Energieffektivitetsdirektivet og faktureringsbekendtgørelsen understreger, at beregningen af den enkelte lejers andel af den samlede udgift skal dokumenteres og det seneste års energiforbrug kunne sammenlignes med samme periode året før. Disse krav er du ligeledes sikret at imødekomme ved at lade Brunata stå for dine forbrugsregnskaber.

Videoen herunder forklarer, hvordan du skal forstå din forbrugsregning. 

 

 

Kundekursus

Brunata tilbyder kundekurser i regnskab, WebMon og meget andet til firmaer. Læs mere og tilmeld dig, eller hør mere ved at kontakte Brunata. 

Læs mere
Kundekursus

Kontakt vores salgsafdeling

Vil du at vide mere om vores forskellige løsninger, kan du kontakte vores salgsafdeling.

Kontakt os
Kontakt vores salgsafdeling