Vi hjælper med at formindske dit og ejendommens forbrug

Brunatas løsninger er opdelt i to forretningsområder, forbrugsdata og ejendomsdata.

Løsninger inden for forbrugsdata har til formål at synliggøre forbruget af vand, varme og el, som reducerer forbruget med op til 40 %. Ejendomsdata synliggør indeklima- og skjulte energidata. Det hjælper til at skabe et godt indeklima og sikre optimal udnyttelse af ejendommens samlede energiforbrug - hvilket kan reducere energiforbruget med yderligere 10 %.

Læs mere om Regnskaber

Din sikre vej til præcise forbrugsregnskaber

Vi tilbyder korrekt og pålidelig måling og fordeling af energiforbrug samt udarbejdelse og levering af forbrugsregnskaber til tiden. Det er os, som indsamler dine forbrugsdata og udarbejder opgørelsen af, hvor meget vand, varme og el du har forbrugt. Og det er din administrator, som er ansvarlig for at indkræve betaling for dit forbrug samt administrere dit tilgodehavende eller efterbetaling, hvis dit forbrug ikke stemmer overens med det, du har betalt aconto.

Et korrekt udarbejdet forbrugsregnskab sikrer, at hele ejendommens udgifter bliver retfærdigt fordelt mellem hver enkelt lejemål. Brunata sikrer derfor, at du kun betaler for dit eget energiforbrug – ikke for naboens.

Læs mere om Løsninger/services

Korrekt data til det individuelle behov

Vi sætter en ære i at gøre forbrugs- og ejendomsdata transparent og forståeligt for vores kunder.

Dette gøres ved at tilbyde fjernaflæste målere af høj kvalitet, som sikrer korrekt måling – og aflæsningen foregår uden adgang til beboernes lejligheder. Synligheden sker gennem vores forbrugsregnskaber og vores online løsninger, som gør det muligt at følge med i forbruget via grafiske visninger og tabeller. 

Med indblik i dit eget forbrug kan du selv være med til at kontrollere, hvor meget vand, varme og el du bruger – og skabe en mere bæredygtig adfærd, som er til gavn for både din forbrugsopkrævning og miljøet.

Læs mere om Online Service

Digitale løsninger, der giver overblik

Det er bevist, at forbrugsindsigt er med til at udvikle en bæredygtig adfærd hos beboerne. Derfor gør Brunata en stor indsats for at tilbyde en række online services, som giver indsigt i forbrugs- og ejendomsdata.  

Gennem vores digitale løsninger er det muligt for vores kunder at følge fx forbrug og indeklimaforhold. De er udviklet med henblik på at opfylde behovene hos den private beboer, administrator, varmemester, energirådgiver og lign.

Læs mere om CSR

Skab en grønnere verden sammen med Brunata

Hos Brunata har vi altid støttet initiativer med positiv effekt på klimabeskyttelse og energieffektivitet.

Vi tilstræber, at virksomhedens løsninger har en nytteværdi for både forbrugeren og samfundet med hensyn til optimering af ressourcer og miljømæssige forbedringer. Som et eksempel viser vores data, at hvis du vælger individuel måling og indsigt i især vand- og varmeforbrug, kan du reducere forbruget med 10-40 % på ejendomsniveau.

Det er bare én del af Brunatas indsats i forhold til at skabe en miljøvenlig verden.

Læs mere om Historie

Vi har serviceret målere siden 1917

Vi er en familieejent, dansk virksomhed med mere end 100 års erfaring i at levere løsninger, der optimerer og formindsker boligers og bygningers energiforbrug. I dag er alle vores målere udstyret med fjernaflæsning, og vi har en bred vifte af forskellige løsninger inden for energidata, som sælges i mere end 15 lande.

Det er vores mission at levere retfærdig fordeling gennem måling af individuelt forbrug. Vi styrker bæredygtig adfærd gennem besparelser.