Vores løsninger

El

Brunata sørger for, at du får alle de nødvendige redskaber til at opnå en bæredygtig adfærd og besparelser på elforbruget. Yderligere sikrer vi en retfærdig fordeling af forbrugsudgifterne, hvor beboerne kun betaler for deres individuelle forbrug.

Som administrator kan du trygt stole på, at Brunata holder dig opdateret om lovmæssige ændringer, således at du altid vil være på forkant med lovgivningen inden for måling og fakturering. Vi sørger naturligvis også for at oplyse beboere om ændringer inden for elmåling for netop deres ejendom.

Såfremt der ønskes en større indsigt i forbrugsmønstre, er der mulighed for at tilvælge Brunata Online, som vil åbne op for Brunatas webbaserede services. Her kan du som administrator følge hele ejendommens samlede forbrug og monitorere ejendommens målere. Det er ligeledes muligt at give beboerne adgang til at følge deres eget forbrug, hvorved opmærksomheden rettes mod eventuel uhensigtsmæssig forbrugsadfærd. Det er bevist, at indsigt i forbruget vil føre til en mere bæredygtig adfærd, og ejendommens beboere undgår unødvendige udgifter i elforbruget.