Vores løsninger

Administration og serviceydelser

Vælger du Brunata som samarbejdspartner, vil du som administrator blive tilbudt forskellige serviceydelser, der vil give dig administrative lettelser og dermed mere tid til andre vigtige gøremål i hverdagen. 

  • Afbetalingsservice. Vi tilbyder vores kunder en afbetalingsservice ved køb af nye målere. Servicen er en form for leasingaftale, hvor du får dine nye målere i dag, men udgifterne hertil fordeles ud over en aftalt periode. Herved får ejendommen mere luft i økonomien og bevarer likviditeten. 

Aflæsning

  • Brunata Net. Brunata Net er en fleksibel og hurtig aflæsningsmetode, som gør det nemt at registrere data fra elmålere med korte intervaller. De registrerede data anvendes til forbrugsregnskaber, visning af grafer, rapporter og alarmer via Brunata Online. Alle fjernaflæste målere kan tilsluttes Brunata Net, hvorved man undgår besøg i hvert enkelt lejemål og besværlig indsamling af nøgler fra beboerne. I stedet foretages en samtidig elektronisk aflæsning af samtlige elmålere i ejendommen, hvilket gør Brunata Net til en fleksibel og nøjagtig aflæsningsmetode.

  • Brunata DriveBy. Brunata DriveBy anvendes til ejendomme med årlige aflæsninger. Brunatas servicebiler aflæser ejendommens elmålere blot ved at køre forbi ejendommen. Herefter overføres data fra elmålerne direkte til en server, hvorfra vi hurtigt og effektivt udarbejder forbrugsregnskaber. Alle vores fjernaflæste elmålere kan tilsluttes DriveBy. Det betyder ingen besøg i hvert enkelt lejemål og ingen besværlig indsamling af nøgler fra beboere.