Vores løsninger

Energistyring

Oplev energioptimering gennem brug af Brunatas løsninger.

Med Brunata som partner opnås sikkerhed for, at lovens krav til energieffektivitet overholdes. Brunata orienterer om lovmæssige ændringer, hvormed administrator eller ejendommens energiansvarlige altid vil være på forkant med gældende love og bekendtgørelser.

Der ligger et stort potentiale for energibesparelser og forbedringer, hvis administrator eller energiansvarlig sætter fokus på energioptimering af ejendomme. Ved brug af Brunatas løsninger synliggøres ejendommens fordeling af el på en hidtil uset måde. Derved bliver det nemt at iværksætte proaktiv fejlretning, så beboerne sikres den bedste varme- og varmtvandskomfort og energien udnyttes optimalt – alt til gavn både for beboerne og ejendommens varmeøkonomi.