Vores løsninger

Energistyring

Der garanteres energioptimering gennem brug af Brunatas løsninger.

Med Brunata som partner opnås sikkerhed for, at lovens krav til energieffektivt overholdes. Brunata orienterer om lovmæssige ændringer, og derfor kan det garanteres, at administrator eller ejendommens energiansvarlige er på forkant med gældende love og bekendtgørelser.

Der ligger et stort potentiale for energibesparelser og forbedringer, hvis administrator eller energiansvarlig sætter fokus på energioptimering af ejendomme. Ved brugen af Brunatas løsninger synliggøres ejendommens fordeling af varme og varmt vand på en hidtil uset måde. Derved bliver det nemt at iværksætte proaktiv fejlretning, så beboerne sikres den bedste varme- og varmtvandskomfort, og energien udnyttes optimalt – alt til gavn både for beboerne og ejendommens varmeøkonomi.