Vores løsninger

Rådgivning

Har du brug for energirådgivning?

Vi rådgiver inden for energioptimering og lovgivningskrav til energieffektivisering. Inden for energioptimering tilbyder vi en tilstandsmåling, som hjælper med at spotte uhensigtsmæssigheder i varmeanlægget.  

Det vil sige, at gennem monitorering udført af enten Brunata eller ejendommens egen energiansvarlige sikres komfort (varme- og varmtvandskomfort) og optimal afkøling i fjernvarmeanlægget. Yderligere skabes et overblik over alle ikke synlige elementer i anlægget, så som stigestrengene

Energirådgivning er specielt gavelig for administrator, varmemester eller den energiansvarlige for ejendommen, hvilket kan være alt fra en bestyrelsesmedlem til den topprofessionelle i administrationen.

Vi tilbyder forskellige pakker inden for rådgivning til energioptimering. Kontakt vores salgsafdeling for at finde ud af, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.  

Hvad siger lovgivningen?

I oktober 2012 underskrev EU’s medlemslande det nye EU-energidirektiv (EED, nr. 2012/27/EU), og et par måneder senere trådte direktivet i kraft. 

Baggrunden for direktivet var ønsket om at nå målet om 20 % energibesparelser i 2020, fordi EU-Kommissionens statusvurdering viste, at det ikke ville ske, hvis ikke man iværksatte yderligere energibesparelsestiltag.

Direktivet omfatter derfor en lang række områder, hvor der skal sættes ind med energieffektive løsninger – blandt andet det område, der handler om varme(fordelings)regnskaber.

Er du i tvivl, om du overholder lovkravene, kan vi hjælpe dig. Alle løsninger fra Brunata opfylder de ovenstående krav. Og ved kombination af fjernaflæste målere og vores online netværksløsning, er det også muligt at følge og sammenligne forbrugs– og målerdata online.

 

Læs mere om lovgivningen her.