Vores løsninger

Stigstrengsanalyse

Ønsker du et unikt redskab til at sikre optimal komfort af varmeanlægget?

Stigstrengsanalysen er til dig, som ønsker muligheden for at temperaturoptimere ejendommens varmeanlæg og derigennem sikre beboernes varmekomfort, en optimal energiudnyttelse samt en bedre varmeøkonomi for ejendommen.

Dette værktøj består af temperaturmålere designet til installation på ejendommens stigstrenge, der løbende registrerer temperaturer i radiatoranlæg og rør til varmt brugsvand. Derudover er temperaturmålerne udstyret med en indbygget radiosensor, der gør det muligt at følge temperaturerne online gennem rapporter, analyser og grafer i Brunata Visual, som er et desktopprogram for administratorer, energirådgivere, varmeansvarlige, osv.

Herved opnås fuld transparens i ejendommens varmefordelingsanlæg, hvilket åbner op for muligheden om at komme en eventuel ubalance i forkøbet. Ved at handle proaktivt på uhensigtsmæssige forhold kan du både sikre en god varmeøkonomi, og at beboerne ikke oplever problemer med manglende varmt brugsvand og utilstrækkelig varme på radiatorerne. Samtidigt forebygger løsningen også fremkomsten af de sundhedsskadelige legionella bakterier i det varme brugsvand.

Ligesom Brunatas Analysekuffert giver dette værktøj dermed mulighed for at opnå komfort af ejendommens varmeanlæg. Hvor analysekufferten fungerer optimalt som et midlertidigt værktøj til målrettet at løse allerede eksisterende problemer i varmeanlægget, er stigstrengsanalysen tiltænkt forebyggelse af problemerne.

Temperaturmåler

En elektronisk temperaturmåler fra Brunata gør det muligt at foretage en visualisering af temperaturen. Med temperaturmåleren sikres den rette temperatur, og der skabes et godt indeklima. Med måleren sker en bred måling af temperatur, da den måler inden for områderne -25°C til +100°C.

Gå til produkter
Temperaturmåler

Energieffektivisere ejendommen

Ønsker du som administratorer eller rådgivere løbende en detaljeret overvågning af ejendommens målere bør du overveje Brunata Visual.

Brunata Visual er et desktopprogram som er yderst effektivt i kampen for at energieffektivisere ejendommen.

Læs mere
Energieffektivisere ejendommen