Vores løsninger

Visualisering

Visualisering af data er er en stor del af at optimere, formindske og synliggøre energiforbruget. Målgruppen af professionelle, som kan gøre brug af visualiseringen, er bred.

Som administrator eller ejendommens energiansvarlig kan du få visualiseret varmeanlæggets forhold ved måling af temperaturen på det vand, der løber gennem ejendommens rør.

Som energirådgiver kan du få visualiseret effekten af diverse energirenovering gennem temperaturdata.

Og til sidst kan du som entreprenør eller udførende håndværker få visualiseret temperaturdata før, under og efter det udførende stykke arbejde.

Energiforbruget kan visualiseres ved hjælp af programmet Brunata Visual eller vores målere.

Brunata Visual

Visual er et desktopprogram for administratorer, energirådgivere, varmeansvarlige, osv., der downloades og herefter kører lokalt på din computer. Det udfører løbende overvågning af energieffektiviteten i en bygning, hvilket gør værktøjet yderst effektivt i kampen for at udnytte energien bedst muligt og energioptimere ejendommen. Det vil sige, at du som administrator får et komplet og detaljeret overblik over hele din målerportefølje og hurtigt kan generere en analyse med interpolerede måledata i grafer og tabeller. Visual forudsætter, at du har fjernaflæste målere.

Vores målere

Med Brunatas værktøjer får den energiansvarlige for ejendommen mulighed for at være på forkant, så nødvendige justeringer og reparationer af varmeanlægget kan iværksættes proaktivt. Det er Brunatas elektroniske temperaturmåler, Futura Comfort, der kan imødekomme behovet for synliggørelse af ejendommens hidtil skjulte data, som er med til at energioptimere ejendommen.

Temperaturmåler

En elektronisk temperaturmåler fra Brunata gør det muligt at foretage en visualisering af temperaturen. Med temperaturmåleren sikres den rette temperatur, og der skabes et godt indeklima. Med måleren sker en bred måling af temperatur, da den måler inden for områderne -25°C til +100°C.

Gå til produkter
Temperaturmåler

Analysekuffert temperaturoptimering

Brunata Visual Mobile – Temperaturoptimering er en kuffert med alle redskaber til at måle stigstrengstemperaturer mellem -25°C og 100°C for dermed at sikre konsistent varme i hele ejendommen.

Gå til produkter
Analysekuffert temperaturoptimering