Vores løsninger

Visualisering

Visualisering data er er en stor del af at optimere, formindske og synliggøre energiforbruget. Målgruppen af professionelle, som kan gøre brug af visualiseringen, er bred.

Som administrator eller ejendommens energiansvarlig kan du få visualiseret varmeanlæggets forhold ved måling af temperaturen på det vand, der løber gennem ejendommens rør.

Som energirådgiver kan du få visualiseret effekten af diverse energirenovering gennem temperaturdata.

Og til sidst kan du som entreprenør eller udførende håndværker få visualiseret temperaturdata før, under og efter det udførende stykke arbejde.

Energiforbruget kan visualiseres ved hjælp af programmet Brunata Visual eller vores målere:

Brunata Visual

Visual er et desktopprogram for administratorer, energirådgivere, varmeansvarlige, osv., der downloades og herefter kører lokalt på din computer. Det udfører løbende overvågning af energieffektiviteten i en bygning, hvilket gør værktøjet yderst effektivt i kampen for at udnytte energien bedste muligt og energioptimere ejendommen. Det vil sige, at du som administrator får et komplet og detaljeret overblik over hele din målerportefølje og hurtigt kan generere en analyse med interpolerede måledata i grafer og tabeller. Visual forudsætter, at du har fjernaflæste målere.

Vores online serviceydelser

Har du brug for at se det individuelle forbrug, indbe­rette udgifter, administrere be­boere eller måske se tidligere forbrugsregnskaber?

Det kan du let gøre med 
Brunata Online. 

Læs mere
Vores online serviceydelserVores målere

Med Brunatas værktøjer får den energiansvarlige for ejendommen muligheder for at være på forkant, så nødvendige justeringer og reparationer af varmeanlægget kan iværksættes proaktivt.

Det er Brunatas elektroniske temperaturmåler, Futura Comfort, der kan imødekomme behovet for synliggørelse af ejendommens hidtil skjulte data, som er med til at energioptimere ejendommen. Temperaturmåleren foretager en temperaturmåling hvert 2. minut og udregner på̊ baggrund af hver måling gennemsnitsværdier, som vises på målerens display. Måleren findes også̊ med ekstern føler, hvilket betyder, at temperaturføleren kan opsættes et stykke fra selve måleren. Derfor kan måleren også̊ anvendes til måling af temperatur på̊ steder, man ikke umiddelbart kan komme til, som f.eks. stigestrege og andre rør i ejendommen. Og med tilvalg af Brunatas netværksløsning bliver al temperaturdata logget og kan vises online.

Vil du at vide mere om vores forskellige muligheder inden for målere, kan du kontakte vores salgsafdeling.