Vores løsninger

Indeklima

Med brugen af Brunatas løsninger garanteres du en forbedring af indeklimaet.

Ikke nok med, at du kan måle luftfugtigheden og temperaturen med Brunatas elektroniske fugt- og temperaturmålere, men ved en kombination heraf og vores online netværksløsning er det også muligt at følge og sammenligne ejendommens data online. 

På den måde synliggøres ejendommens indeklima, som er med til at opdage fugtdannelser og uhensigtsmæssigheder i indeklimaet, der oftest kommer fra et uhensigtsmæssigt adfærd, f.eks. hvis en beboer glemmer at lufte ud eller tørrer sit tøj indenfor. Ved at blive opmærksom på indeklimaets tilstand ændres adfærden til at blive mere bæredygtig, plus både beboere og ejendommen spares for mange unødvendige udgifter til udbedring af fugtskader (skimmelsvamp).