Vores løsninger

Fugtløsning

Oprethold et sundt indeklima i ejendommen med Brunatas fugtløsning, som giver dig mulighed for at monitorere indeklimaet online. Mere specifikt kan du se ejendommens luftfugtighed og temperatur.

Som administrator, varmemester, driftsleder eller ejendomsinspektør kan du tilmed opsætte alarmer, som modtages, hvis der registreres en forhøjet luftfugtighed. Derved kan du hjælpe beboerne med at skabe et godt indeklima samt tilsikre ejendommens sundhed. Yderligere undgår du unødvendigt høje renoveringsomkostninger forårsaget af fugtdannelser og lignende, da du har mulighed for at gribe ind, før skaden er sket.

I et forsøg på at holde varmeregningen nede opstår der i stigende grad problemer med skimmelsvamp i almene boligbyggerier landet over. Fugtskaderne koster hvert år hundredetusindvis af kroner at udbedre. Men Brunata har løsningen på problemet.

 

Brunatas fugtmåler, Futura Hygro, beregner flere gange dagligt den relative luftfugtighed der, hvor måleren er opsat. Luftfugtigheden kan aflæses på målerens display, og med et tilvalg af Brunatas netværksløsning kan administrator desuden følge fugtniveauet i lejligheden via et personligt login. Dette er vigtigt for at få et godt indeklima og en sund ejendom. Derved er det nemt for alle parter at indgå en dialog om, hvordan man opnår den bedst mulige adfærd.

Måleren viser ikke, hvad folk foretager sig i deres hjem, men illustrerer nogle mønstre om indeklimaet, som man kan vurdere eventuelle fugtproblemer ud fra. Samtidigt kan fugtmåleren være med til at indikere, om det er adfærd og vaner eller bygningskonstruktionen, der er årsag til fugtproblemerne.

Fugtmåler

Med en elektronisk fugtmåler fra Brunata er det muligt at foretage visualiseringen af temperaturen og den relative luftfugtighed. Som en hjælp til at skabe et godt indeklima kan en fugtmåler bruges, da den opdager fugtdannelser og kuldebroer.

Gå til produkter
Fugtmåler

Temperaturmåler

En elektronisk temperaturmåler fra Brunata gør det muligt at foretage en visualisering af temperaturen. Med temperaturmåleren sikres den rette temperatur, og der skabes et godt indeklima. Med måleren sker en bred måling af temperatur, da den måler inden for områderne -25°C til +100°C.

Gå til produkter
Temperaturmåler

Løsningen til at holde styr på ejendommens temperatur er Brunatas elektroniske temperaturmåler, Futura Comfort. Brunatas Futura Comfort er en elektronisk temperaturmåler og kan derfor fjernaflæses, hvilket giver mulighed for at følge udviklingen i temperaturen online. Temperaturmåleren foretager en temperaturmåling hvert 2. minut og udregner på̊ baggrund af hver måling gennemsnitsværdier, som vises på målerens display.

Temperaturmåleren findes også med en ekstern føler, hvilket betyder, at temperaturføleren kan opsættes et stykke fra selve måleren. Derfor kan måleren også anvendes til måling af temperatur på̊ steder, man ikke umiddelbart kan komme til. Det kunne fx være måling af temperatur i lukkede skakter eller på rør. 

Ønsker du at vide mere om vores forskellige muligheder inden for målere, kan du kontakte vores salgsafdeling.