Vores løsninger

Visualisering af indeklimaet

Visualisering af ejendommens data er en stor del af at optimere, formindske og synliggøre indeklimaets tilstand. Som administrator eller varmemester kan du få visualiseret både luftfugtigheden og temperaturen i ejendommen. Derved sikrer du, at ejendommens beboere lever i et sundt indeklima samtidigt med, at du har muligheden for at opdage uhensigtsmæssigheder i indeklimaet.

Som energirådgiver kan du få visualiseret effekten af diverse energirenovering gennem fugtigheds- og temperaturdata. Derved kan du som rådgiver altid bevise effekten af det stykke arbejde, der er udført.

Som bygherre kan du stille krav til at få dokumenteret, at arbejdet er blevet udført under korrekte forhold, samt at du kan se effekten af det arbejde, der er udført - specielt i energirenoveringsprojekter.

Visualiseringen kan ske på flere forskellige måder.

WebMon
WebMon er et webbaseret program, hvor administratorer kan få præsenteret data fra Brunatas fugt- og temperaturmålere gennem rapporter eller opsætning af alarmer. Det giver mulighed for at få indblik i ejendommens indeklimaforhold. Du får et hurtigt og optimalt overblik over alle ejendommens målere. Med WebMon kan du monitorere data helt ned på målerniveau. WebMon forudsætter, at ejendommen har fjernaflæste målere.

Brunata Visual
Visual er et online program for administratorer, varmemestre, energirådgivere, osv., der giver dig mulighed for at arbejde med målerdata på enhver digital enhed. Det udfører løbende overvågning af indeklimaet i ejendommen, hvilket gør værktøjet yderst effektivt i kampen for at synliggøre ejendommens tilstand og forbedre indeklimaet. Det betyder, at du får et komplet og detaljeret overblik over tilstanden og indeklimaet i ejendommen, samt hurtigt kan generere en analyse med interpolerede måledata i grafer og tabeller.Heraf kan man bl.a. udvikle strategier for optimering af drift og indeklima i ejendommen.Visual forudsætter, at du har fjernaflæste målere.

Temperaturmåler

En elektronisk temperaturmåler fra Brunata gør det muligt at foretage en visualisering af temperaturen. Med temperaturmåleren sikres den rette temperatur, og der skabes et godt indeklima. Med måleren sker en bred måling af temperatur, da den måler inden for områderne -25°C til +100°C.

Gå til produkter
Temperaturmåler

Fugtmåler

Med en elektronisk fugtmåler fra Brunata er det muligt at foretage visualiseringen af temperaturen og den relative luftfugtighed. Som en hjælp til at skabe et godt indeklima kan en fugtmåler bruges, da den opdager fugtdannelser og kuldebroer.

Gå til produkter
Fugtmåler

 Ønsker du at vide mere om vores forskellige muligheder inden for målere, kan du kontakte vores salgsafdeling.