Vores løsninger

Vand

Vidste du, at der skal installeres individuelle varmtvandsmålere i alle flerbrugerejendomme, hvis det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt? Du kan nemt beregne om installationen er økonomisk rentabel for din ejendom ved brug af vores beregningsark.

Link til beregningsark (.xls fil)

Ved installation af varmtvandsmålere kan du nemt overlade serviceringen af forbrugsdata til os. Dermed får du sikkerhed for, at der sker en fair fordeling af vandforbruget. Er du beboer, vil du med Brunata som partner blive orienteret om ændringer i forhold til måling af vand i netop din ejendom. Og er du administrator, vil du med Brunata som partner være på forkant med gældende love og bekendtgørelser. Hos Brunata gør vi nemlig en aktiv indsats for at være ajour med lovgivningen og dens krav til udarbejdelse af regnskab, måling af forbrug o.lign. Vi sørger løbende for at opdatere vores forbrugsregninger efter lovgivningens krav og kundernes behov.

Ikke nok med, at der garanteres en fair fordeling af vandforbruget gennem individuel måling og fakturering, men med tilvalg af Brunata Online kan beboeren altid følge med i forbruget, og administratoren kan følge hele ejendommens forbrug. Den information resulterer i en mere bæredygtig adfærd og sparer både beboeren og ejendommen for mange unødvendige udgifter til forbrug af vand.