Vores løsninger

Administration og serviceydelser

Vælger du Brunata som samarbejdspartner, tilbydes du forskellige serviceydelser, som vil give dig som administrator og vandansvarlig administrative lettelser, som betyder mere tid til andre vigtige gøremål i hverdagen.

Service

  • ProService. Vi tilbyder en automatisk overvågning og servicering af elmålerne for et fast årligt beløb, hvilket vil give dig en lettelse af administrative byrder. Vi står for advisering, servicering og selve udskiftningen. Der kommer ingen uforudsete omkostninger, da du vil kende den nøjagtige årlige driftsomkostning.
  • Udskiftningsservice. til vandmålere. Det er et lovkrav, at ejendommens vandmålere udskiftes eller stikprøvekontrolleres hvert 6. år. Med tilvalg af Brunatas udskiftningsservice, tager vi hånd om det praktiske og sikrer automatisk udskiftning af ejendommens vandmålere hvert 6. år mod et fast årligt beløb. Ved valg af vores udskiftningsservice, slipper du for den obligatoriske stikprøvekontrol af vandmålerne, der skal ske efter seks år.

  • Stikprøvekontrol. Ved en stikprøvekontrol udtages stikprøver, der bliver testet på et målerlaboratorium, som vurderer, hvor mange år målernes levetid forlænges, eller om målerne skal nedtages. Denne stikprøvekontrol er obligatorisk, hvis Udskiftningsservice ikke er tilvalgt.

    Der er to fordele ved en stikprøvekontrol. Man opnår økonomiske fordele, fordi der sker en forlængelse af elmålernes levetid, og man slipper for at bruge tid og ressourcer på udvælgelse og geninstallation af elmålerne. 

  • AfbetalingsserviceVi tilbyder også vores kunder en afbetalingsservice ved køb af nye målere. Servicen er en form for leasingaftale, hvor du får dine nye målere i dag, men udgifterne hertil fordeles ud over en aftalt periode. Herved får ejendommen mere luft i økonomien og bevarer likviditeten.

 

Kontrol

  • Kontrolsystem. Brunatas kontrolsystem er et dokumentationssystem for elmålere. Et kontrolsystem skal være opbygget således, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at kravene til de idriftværende målere overholdes. Med Brunata som partner får du online adgang til en elektronisk kontrolmanual og er desuden sikret at overholde lovgivningen om dokumentation af elforbrug. Endvidere garanteres du den rette dokumentation, hvis der opstår tvist i lejenævnet.

 

Aflæsning

  • Brunata Net. Brunata Net er en fleksibel og hurtig aflæsningsmetode, som gør det nemt at registrere data fra elmålere med korte intervaller. De registrerede data anvendes til forbrugsregnskaber, visning af grafer, rapporter og alarmer via Brunata Online. Alle fjernaflæste målere kan tilsluttes Brunata Net, hvorved man undgår besøg i hver enkelt lejemål og besværlig indsamling af nøgler fra beboerne. I stedet foretages en samtidig elektronisk aflæsning af samtlige elmålere i ejendommen, hvilket gør Brunata Net til en fleksibel og nøjagtig aflæsningsmetode.
  • Brunata DriveBy. Brunata DriveBy anvendes til ejendomme med årlige aflæsninger. Brunatas servicebiler aflæser ejendommens vandmålere blot ved at køre forbi ejendommen. Herefter overføres data fra vandmålerne direkte til en server, hvorfra vi hurtigt og effektivt udarbejder forbrugsregnskaber. Alle vores fjernaflæste vandmålere kan tilsluttes DriveBy. Det betyder ingen besøg i hvert enkelt lejemål og ingen besværlig indsamling af nøgler fra beboere.