Vores løsninger

Forbrugsregnskab

Brunata kan hjælpe dig med at udarbejde forbrugsregnskaber for vand. Det betyder, at vi fordeler det totale vandforbrug blandt de beboere, der har adgang til vand i ejendommen. 

Brunata tilbyder forskellige slags vandmålere til måling af både varmt og koldt vand, som alle er værktøjer til at kunne udarbejde et forbrugsregnskab.

Individuelle varmtvandsmålere skal installeres i alle flerbrugerejendomme, hvis det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt. Du kan læse mere om betingelserne til kravet i Bekendtgørelse nr. 563 § 6, stk. 1 og 2. Formålet med individuelle målinger er at få folk til at spare på vandet. Installationen kommer også den enkelte beboer til gode, da målerne sikrer, at man hver især kun betaler for det faktiske forbrug. Som en service hjælper vi gerne med at beregne, om installationen er økonomisk rentabel for din ejendom. Ud fra oplysninger, som du har indtastet i vores beregningsark, udregnes det automatisk, om investeringen er rentabel. 

Link til beregningsark (.xls fil)

Ved installation af vandmåler til ejendommens varmtvandsbeholder registreres det samlede forbrug af varmt vand for ejendommen. Ikke nok med, at det sikrer overholdelse af Bekendtgørelse nr. 563 § 6, stk. 3, men installationen giver også et endnu mere retvisende vandregnskab. Udover at installere en vandmåler anbefaler Vejledning nr. 11032 også at installere en varmeenergimåler, således at energiforbruget til produktionen af varmt vand (inkl. rørtab) bliver registreret. Fordelene herved er en præcis opgørelse af energiforbruget til varmt brugsvand inklusiv cirkulationstab samt en præcis opdeling mellem energiforbruget til varmt brugsvand og opvarmning i varmeregnskabet. Herigennem fås dokumentation for energiforbruget til varmt brugsvand i forbindelse med beregningen af rentabiliteten ved installation af individuelle varmtvandsmålere.

Ønsker du at vide mere om vores forskellige muligheder inden for varme- og energimålere, kan du kontakte vores salgsafdeling.

Selv de mindste ændringer på ejendommen kan få afgørende indflydelse på dit regnskab. Derfor er der flere fordele ved at holde os opdaterede om de ændringer, der sker i årets løb. Jo mere vi ved om din ejendom, des mere korrekt bliver det årlige forbrugsregnskab - og des mere fair bliver omkostningsfordelingen for ejendommens beboere. Samtidigt kan vi levere regnskabet hurtigere, når vi på forhånd har kendskab til årets ændringer.