Vores løsninger

Visualisering af forbrugsdata

Visualisering af forbrug og data er en stor del af at optimere, formindske og synliggøre forbruget af vand. Visualiseringen kan ske på flere forskellige måder.

Forbrugsregnskab

En måde at visualisere forbrugsdata for vand er gennem forbrugsregnskaberne, som Brunata udarbejder. Forbrugsregnskaberne er udformet med afsæt i ejendommens behov.

Brunata gør det nemt og effektivt for både administratorer og beboere, da vi indsamler målerdata og udarbejder forbrugsregnskaber for hvert lejemål, samt sikrer beboernes rettidige modtagelse af forbrugsregnskaberne.  

WebMon

WebMon er et online program til visualisering af forbrugs- og målerdata. Det giver et nemt og hurtigt overblik over vandforbruget – helt ned på målerniveau. WebMon kan benyttes af både administrator og beboere. Som administrator eller ejendommens driftsansvarlige har du mulighed for at følge hele ejendommens forbrug online via et personligt login. Ydermere har du mulighed for at opsætte rapporter og alarmer, som modtages i forbindelse med forbrugsudsving, hvorved du hurtigt kan adressere uhensigtsmæssige forbrugsmønstre. Med WebMon Beboer kan du som beboer nemt få overblik over dit eget forbrug gennem let forståelige tabeller og grafer på din pc. Du kan ligeledes følge dit forbrug via Brunata App på både tablet og smarphone. Læs mere her

Få dit eget WebArkiv hos Brunata

Alle vores kunder tilbydes online adgang til forbrugsregnskaber, fordelingslister, reguleringsfiler, regninger, flytteaflæsnings-kvitteringer og integrationsfiler til administratorsystemer.

Brunatas WebArkiv giver fordele for både administrator og beboer.

Læs mere
Få dit eget WebArkiv hos Brunata

Energieffektivisere ejendommen

Ønsker du som administratorer eller rådgivere løbende en detaljeret overvågning af ejendommens målere bør du overveje Brunata Visual.

Brunata Visual er et desktopprogram som er yderst effektivt i kampen for at energieffektivisere ejendommen.

Læs mere
Energieffektivisere ejendommen

Vores vandmålere

For at få visualiseret forbrugsdata for vand er det en forudsætning, at ejendommen har fjernaflæste målere. 

Vandmåler

Brunata tilbyder koldt- og varmtvandsmålere, som alle sikrer en nøjagtig registrering af ejendommens forbrugsdata.

Gå til produkter
Vandmåler

Har du et spørgsmål?

Vores mål er at hjælpe dig så godt som muligt. Derfor har vi samlet svarene på alle de spørgsmål, som vi får. Du kan se dem her.

Læs mere
Har du et spørgsmål?

Med individuelle vandmålere kan der sikres en fair fordeling af vandudgifterne, og vores målersortiment kan imødekomme ethvert behov for vandmåling. Ydermere slipper administrator for planlægning og koordinering i forbindelse med aflæsning, da målerne fjernaflæses. Dette betyder også, at beboerne slipper for at være hjemme ved aflæsning.

Visualiseringen af forbrug kan sikre en mere bæredygtig adfærd og sparer både beboeren og ejendommen for mange unødvendige udgifter til vand. Brunatas data viser, at individuel måling og indsigt i vand- og varmeforbrug typisk reducerer forbruget med 10-40 % på ejendomsniveau.

Ønsker du at vide mere om vores forskellige muligheder inden for vandmålere, kan du kontakte vores salgsafdeling.