Vores løsninger

Administration og serviceydelser

Vælger du Brunata som samarbejdspartner, tilbydes du forskellige serviceydelser, som vil give dig som administrator og den varmeansvarlige administrative lettelser, som betyder mere tid til andre vigtige gøremål i hverdagen. 

Service

  • ProService. Vi tilbyder en automatisk overvågning og servicering af målerne for et fast årligt beløb, hvilket vil give dig en lettelse af administrative byrder. Vi står for advisering, servicering og selve udskiftningen. Der kommer ingen uforudsete omkostninger, da du vil kende den nøjagtige årlige driftsomkostning.
  • Afbetalingsservice. Vi tilbyder også vores kunder en afbetalingsservice ved køb af nye målere. Servicen er en form for leasingaftale, hvor du får dine nye målere i dag, men udgifterne hertil fordeles ud over en aftalt periode. Herved får ejendommen mere luft i økonomien og bevarer likviditeten.

 

Kontrol

  • Brunata Compass. Dokumentationssystemet for varmefordelingsmålere hedder Brunata Compass. Baggrunden for systemet er en lovændring, som trådte i kraft pr. 1. marts 2015 og giver alle varmeleverandører en øget dokumentationsforpligtelse. Med Compass kommer du trygt i mål i forhold til de gældende lovkrav. Compass giver administratoren online adgang til ejendommens data, og man slipper derfor for at skulle lave løbende opdateringer, administration og papirarbejde.
  • Kontrolsystem. Brunatas kontrolsystem er et dokumentationssystem for varmemålere. Et kontrolsystem skal være opbygget således, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at kravene til de idriftværende målere overholdes. Med Brunata som partner får du online adgang til en elektronisk kontrolmanual og er desuden sikret at overholde lovgivningen om dokumentation af varmeforbrug. Endvidere garanteres du den rette dokumentation, hvis der opstår tvist i lejenævnet.

 

Aflæsning

  • Brunata Net. Brunata Net er en fleksibel og nøjagtig aflæsningsmetode. Denne metode gør det nemt at registrere data fra varme- og energimålere med korte intervaller. Den registrerede data anvendes til forbrugsregnskaber, visning af grafer, rapporter og alarmer via Brunata Online. Alle fjernaflæste målere kan tilsluttes Brunata Net. Det betyder ingen besøg i hver enkelt lejemål og ingen indsamling af nøgler fra beboere. Der sker samtidig aflæsning af samtlige målere, og du undgår risiko for aflæsningsfejl.
  • Brunata DriveBy. Brunata DriveBy anvendes til ejendomme med årlige aflæsninger. Brunatas servicebiler aflæser ejendommens målere blot ved at køre forbi ejendommen. Herefter overføres data fra målerne direkte til en server, hvorfra vi hurtigt og effektivt udarbejder forbrugsregnskaber. Alle vores fjernaflæste målere kan tilsluttes DriveBy, hvorved det ikke er nødvenigt at skulle på besøg i hvert enkelt lejemål.