Vores løsninger

Administration og serviceydelser

Vælger du Brunata som samarbejdspartner, tilbydes du forskellige serviceydelser, som vil give dig som administrator og den varmeansvarlige administrative lettelser, som betyder mere tid til andre vigtige gøremål i hverdagen. 

Service

  • ProService. Vi tilbyder en automatisk overvågning og servicering af elmålerne for et fast årligt beløb, hvilket vil give dig en lettelse af administrative byrder. Vi står for advisering, servicering og selve udskiftningen. Der kommer ingen uforudsete omkostninger, da du vil kende den nøjagtige årlige driftsomkostning.
  • Afbetalingsservice. Vi tilbyder også vores kunder en afbetalingsservice ved køb af nye målere. Servicen er en form for leasingaftale, hvor du får dine nye målere i dag, men udgifterne hertil fordeles ud over en aftalt periode. Herved får ejendommen mere luft i økonomien og bevarer likviditeten.

 

Kontrol

  • Brunata Compass. Dokumentationssystemet for varmefordelingsmålere hedder Brunata Compass. Baggrunden for systemet er en lovændring, som trådte i kraft pr. 1. marts 2015 og giver alle varmeleverandører en øget dokumentationsforpligtelse. Med Compass kommer du trygt i mål i forhold til de gældende lovkrav. Compass giver administratoren online adgang til ejendommens data, og man slipper derfor for at skulle lave løbende opdateringer, administration og papirarbejde.
  • Kontrolsystem. Brunata Net er en fleksibel og hurtig aflæsningsmetode, som gør det nemt at registrere data fra elmålere med korte intervaller. De registrerede data anvendes til forbrugsregnskaber, visning af grafer, rapporter og alarmer via Brunata Online. Alle fjernaflæste målere kan tilsluttes Brunata Net, hvorved man undgår besøg i hver enkelt lejemål og besværlig indsamling af nøgler fra beboerne. I stedet foretages en samtidig elektronisk aflæsning af samtlige elmålere i ejendommen, hvilket gør Brunata Net til en fleksibel og nøjagtig aflæsningsmetode.

 

Aflæsning

  • Brunata Net. Brunata Net er en fleksibel og hurtig aflæsningsmetode. Denne metode gør det nemt at registrere data fra varme- og energimålere med korte intervaller. Den registrerede data anvendes til forbrugsregnskaber, visning af grafer, rapporter og alarmer via Brunata Online. Alle fjernaflæste målere kan tilsluttes Brunata Net. Det betyder ingen besøg i hver enkelt lejemål og ingen besværlig indsamling af nøgler fra beboere. Der sker samtidig aflæsning af samtlige målere. Og du undgår risiko for aflæsningsfejl.
  • Brunata DriveBy. Brunata DriveBy anvendes til ejendomme med årlige aflæsninger. Brunatas servicebiler aflæser ejendommens målere blot ved at køre forbi ejendommen. Herefter overføres data fra målerne direkte til en server, hvorfra vi hurtigt og effektivt udarbejder forbrugsregnskaber. Alle vores fjernaflæste målere kan tilsluttes DriveBy. Det betyder ingen besøg i hvert enkelt lejemål og ingen besværlig indsamling af nøgler fra beboere.