Vores løsninger

Forbrugsregnskab

Brunata kan hjælpe med at udarbejde forbrugsregnskaber af varme. Det betyder, at vi fordeler det totale varmeforbrug blandt de beboere, der har adgang til varme i ejendommen. Det sikrer en fair fordeling og korrekt afregning af beboerens varmeforbrug.

Fordelingen sker ved hjælp af  Brunatas elektroniske varmefordelingsmåler og energimåler. Måling af varme afhænger af rummets opvarmningskilde, hvad enten der er tale om en lejlighed, butik, eller lign. Som et eksempel så sker måling med varmefordelingsmålere ved radiator og måling med energimåler ved gulvvarme.

Varmefordelingsmåler

Brunata tilbyder to efficiente løsninger til varmefordelingsmålere, der begge formår at registrere det individuelle forbrug med henblik på en fair fordeling af varmeomkostninger.

Gå til produkter
Varmefordelingsmåler

Energimåler

Alle Brunatas energimålere kan anvendes til både varme- og køleanlæg og lagrer al data i separate registre for at give overblik over ejendommens forbrugsmønstre.

Gå til produkter
Energimåler

Siden 1999 har det været lovpligtigt at afregne varmeforbruget efter individuel måling i Danmark. Formålet med installation af varmefordelingsmålere er at spare på energien og sikre, at beboerne hver især kun betaler for deres faktiske forbrug.

Brunata tilbyder to forskellige varmefordelingsmålere, hvoraf Brunatas Futura Heat er Bruantas egen udviklede varmefordelingsmåler med patenteret to-føler-måling - dvs. en føler til at måle varmen i rummet, og en anden føler til at måle varmen fra radiatoren. Det betyder, at måleren registrerer al den varme, som radiatoren afgiver til rummet (plusvarme), og al den varme, som radiatoren opsuger fra rummet (minusvarme), fx varme fra solen eller en brændeovn. Plusvarmen fratrukket minusvarmen er lig med den varme, som beboerne reelt forbruger, og det er præcis den varme, som beboeren skal betale for. 

Brunata Futura Heat findes i flere versioner med eksterne radiator- og/eller rumfølere. 

Ønsker du at vide mere om vores forskellige muligheder inden for varme- og energimålere, kan du kontakte vores salgsafdeling. 

Selv de mindste ændringer på ejendommen kan få afgørende indflydelse på dit regnskab. Derfor er der flere fordele ved at holde os opdaterede om de ændringer, der sker i årets løb. Jo mere vi ved om din ejendom, des mere korrekt bliver det årlige forbrugsregnskab - og des mere fair bliver omkostningsfordelingen for ejendommens beboere. Samtidigt kan vi levere regnskabet hurtigere, når vi på forhånd har kendskab til årets ændringer.