Vores løsninger

Visualisering af forbrugsdata

Visualisering af forbrug og data er en stor del af at optimere, formindske og synliggøre varmeforbruget. Visualiseringen kan ske på flere forskellige måder: 

 Forbrugsregnskab

En måde at visualisere forbrugsdata for varme er gennem forbrugsregnskaber, som Brunata udarbejder. Forbrugsregnskaberne er udformet med afsæt i ejendommens behov. 

Vi har gjort det nemt og effektivt for administratorer, da Brunata indsamler målerdata og udarbejder forbrugsregnskaber for hvert lejemål, men også for beboerne, da vi sikrer, at de får et retfærdigt og præcist forbrugsregnskab rettidigt.

WebMon 

WebMon er et online program til visualisering af forbrugs- og målerdata. Det giver et nemt og hurtigt overblik over varmeforbruget – helt ned på målerniveau. WebMon kan benyttes af både administrator og beboere. Som administrator eller ejendommens driftsansvarlige har du mulighed for opsætning af rapporter og alarmer, som modtages i forbindelse med  uhensigtsmæssige forbrugsudsving. Du kan derfor hurtigt adressere uhensigtsmæssige forbrugsmønstre. Som beboer kan du nemt få overblik over dit eget forbrug gennem let forståelige tabeller og grafer. WebMon fås i flere forskellige versioner afhængigt af behov. Læs mere her

Få dit eget WebArkiv hos Brunata

Alle vores kunder tilbydes online adgang til forbrugsregnskaber, fordelingslister, reguleringsfiler, regninger, flytteaflæsnings-kvitteringer og integrationsfiler til administratorsystemer.

Brunatas WebArkiv giver fordele for både administrator og beboer.

Læs mere
Få dit eget WebArkiv hos Brunata

Energieffektivisere ejendommen

Ønsker du som administratorer eller rådgivere løbende en detaljeret overvågning af ejendommens målere bør du overveje Brunata Visual.

Brunata Visual er et desktopprogram som er yderst effektivt i kampen for at energieffektivisere ejendommen.

Læs mere
Energieffektivisere ejendommen

 Vores varmefordelings- og energimålere

For at få visualiseret forbrugsdata for varme er det en forudsætning, at ejendommen har fjernaflæste målere. 

Varmefordelingsmåler

Brunata tilbyder to efficiente løsninger til varmefordelingsmålere, der begge formår at registrere det individuelle forbrug med henblik på en fair fordeling af varmeomkostninger.

Gå til produkter
Varmefordelingsmåler

Energimåler

Alle Brunatas energimålere kan anvendes til både varme- og køleanlæg og lagrer al data i separate registre for at give overblik over ejendommens forbrugsmønstre.

Gå til produkter
Energimåler

Brunatas elektroniske varmefordelingsmåler og energimåler måler det faktiske, individuelle forbrug i en lejlighed, butik, osv. Det sikrer en fair fordeling af udgifterne, hvor beboeren kun betaler for sit eget forbrug. Med tilvalg af Brunatas WebMon Plus kan beboeren tilmed altid følge med i sit forbrug, og administrator kan følge hele ejendommens forbrug online via et personligt login. Ydermere slipper administrator for planlægning og koordinering i forbindelse med aflæsning, da målerne fjernaflæses. Dette betyder også, at beboerne slipper for at være hjemme ved aflæsning.

Visualiseringen af forbrug sikrer en mere bæredygtig adfærd og sparer både beboeren og ejendommen for mange unødvendige udgifter til varme. Brunatas data viser, at individuel måling og indsigt i vand- og varmeforbrug typisk reducerer forbruget med 10-40 % på ejendomsniveau. 

Nøjagtighed og driftsikkerhed er altafgørende, når varmeenergi skal måles og registreres, og når forbruget skal fordeles retfærdigt mellem beboerne. Brunatas energimålere sikrer netop dette. Vores energimålere opfylder ethvert behov. Sortimentet af vores energimålere omfatter alt fra de helt små villa- og lejlighedsmålere til de store blok- og industrimålere. Og vi opfylder alle behov for både datalogning og datavisualisering, da vores energimålere er fjernaflæste.

Ønsker du at vide mere om vores forskellige muligheder inden for varme- og energimålere, kan du kontakte vores salgsafdeling.