Nyhed

Brunata giver administratorer og ejendomsejere valgfrihed

Den danskejede familievirksomhed Brunata giver nu deres kunder valgfrihed til at vælge en eller flere leverandører til opsætning af deres fordelingsmålere, indsamling af data, visualisering og udarbejdelse af forbrugsregnskab.

Valgfrihed er i øjeblikket et hot emne i branchen inden for forbrugsmåling, afregning og visualisering. Nogle kunder ønsker valgfrihed på forbrugsmålere, mens andre ønsker valgfrihed inden for dataudveksling eller fordelingsregnskaber. Mia Stroustrup, VP Salg og Marketing, forklarer, at det er vigtigt, at man ser på, hvor i værdikæden inden for forbrugsmåling det giver værdi at have valgfrihed:

Mulighederne er mange, og når man taler om valgfrihed, bør man berøre fire forskellige områder, som er forbrugsmålere, dataopsamlingsudstyr, ønsker til dataudveksling og fordelingsregnskab. Det er disse områder vi oftest taler med vores kunder om, for at sikre at de får den løsning der passer bedst til deres behov,” siger Mia Stroustrup.

OMS er det nye sort, men giver det valgfrihed?

Når man taler om valgfrihed inden for målere, kommer ordet OMS op. OMS står for Open Metering System og er det nye sort hos europæiske målerproducenter. Vi er gået sammen om udviklingen af en fælles standard for målernes telegrammer – altså for den data som en måler sender om forbrug af vand, varme og el. Den fælles standard skal sikre, at kunderne frit kan vælge en anden leverandør til at servicere og aflæse måleren end den, der oprindelig opsatte måleren. Udfordringen her er dog at selvom måleren er OMS-kompatibel, er det ikke sikkert, den kan serviceres og aflæses af alle leverandører.

I tilfælde af at kunderne ønsker en anden leverandør til servicering og aflæsning, end den der opsatte måleren, kræver det således at netværkssystemet udskiftes, så data kan sendes korrekt til leverandøren, der bliver ansvarlig for servicering og aflæsning. For selvom der er installeret målere, som følger den fælles standard for datatelegrammerne, skal data modtages, dekrypteres og indlæses i leverandørens systemer, hvilket varierer fra leverandør til leverandør. Årsagen er, at en måler med OMS blot sikrer, at telegrammet sendes efter en bestemt standard, men ikke at det kan læses af alle de ønskede systemer. Det udstyr, som opsamler datatelegrammer og videresender disse, skal kunne snakke sammen med leverandørens interne system, hvorfor netværket stort set altid skal udskiftes, uanset hvilke målere der er installeret i ejendommen. Så selvom målere med OMS er det nye sort, skal kunden være opmærksom på, om de giver den valgfrihed kunden ønsker.

Brunata giver valgfrihed til kunderne uden OMS-målere

De sidste to led i ’værdikæden’ som er selve dataudvekslingen og forbrugsregnskabet giver dog kunderne 100 % valgfrihed - dette gælder, uanset om der er installeret målere med eller uden OMS. Kunderne kan derfor vælge at videredistribuere deres data til andre leverandører, end dem der har opsat målerne og dataopsamlingsudstyret, og disse data kan benyttes til visualisering, fordelingsregnskaber, energioptimering m.m.

I Brunata tror vi på en åben markedssituation, hvor kunderne frit skal kunne vælge. Det betyder, at dataudveksling kan foregår på flere niveauer afhængig af de ønsker, som kunden har. Brunata udvikler løbende muligheder for integration inden for dataudveskling - for vi går et marked i møde, hvor informationer og integrationer sker alle steder fra. Udveksling af data både til og fra kunden bliver vores nye dagligdag, og vi tror på, at den leverandør der løser dette på den bedste måde vil få flest tilfredse kunder,” siger Mia Stroustrup, VP Salg og Marketing.