Artikel

Du har snart termin, vidste du det?

Det er formentlig de færreste, som tænker på fjernvarme, når de hører ordet ‘termin’, men det er ikke desto mindre terminsdatoen for opgørelsen af dit varmeforbrug, der snart kan ændre sig. “Vær opmærksom og undersøg din varmemåler, for der kan være penge at varme sig på,” opfordrer Chris Becker Søndergaard fra Brunata.

Nu er det ikke kun tømmermændene, der rammer 1. januar. Fremover vil også varmeregningen lande omkring årsskiftet. Det skal nemlig være ens for alle varmeforsyningsvirksomheder, hvornår regnskabet gøres op. Det har Regeringen besluttet sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF. 

Årsagen er, at de politiske partier bag aftalen vil regulere varmesektoren - blandt andet for at understøtte den grønne omstilling, teknologiudvikling og sikre høj forsyningssikkerhed. I den forbindelse har de brug for at analysere på danskernes varmeforbrug. Det er nødvendigt, at den indsamlede data er sammenlignelig for at man kan udlede noget brugbart af det og derudfra effektivisere og udvikle den mest bæredygtige løsning for fremtidens varmeforsyning, og det kræver altså en fælles afregningsdato.

Ifølge energi-, forsynings- og klimaministeriets egne beregninger, vurderer de effektiviseringspotentialet for hele sektoren til at være 2,3 milliarder kroner i 2025.

Hvad betyder det for dig?

Lovændringen kan betyde, at dit varmeforbrug skal opgøres to gange i år. “Alt efter hvilken målertype, du har derhjemme, kan det betyde, at en servicetekniker skal ændre terminen i din varmefordelingsmåler. Hvis du derimod har det, man kalder en fordampningsmåler, kan det muligvis betale sig for dig at skifte til helt nye målere,”forklarer Chris Becker Søndergaard, salgs- og marketingchef hos Brunata og fortsætter: "Men fremover kommer du heldigvis ikke til at mærke til det, andet end at det nu bliver en anden dato end hidtil, at din brug af radiatoren bliver opgjort. Derefter er der ikke andet for end at vente og se, hvad partierne gør ved den viden, de så indsamler i den forbindelse. Vi holder naturligvis skarpt øje med, at det ikke forringer vilkårene - herunder særligt priserne - for dig som forbruger.”

Nogle af de store fjernvarmeværker såsom HOFOR, TREFOR, Fjernvarme Fyn, Århus AffaldVarme, Ålborg Fjernvarme o.a. vælger at beholde deres afregningstidspunkter i forhold til de enkelte ejendomme. Det betyder at terminsskifte ikke er aktuelt i de postnumre der får fjernvarme fra disse fjernvarmeværker.