Artikel

Fremtiden flytter ind med Brunatas nye netværk

Fremtiden er allerede sat i gang. Den første opkobling til Brunatas nye LoRaWAN-system blev sat i drift medio september i Silkeborg, og foran ligger der aktuelt mere end 200 udlejningsejendomme over hele landet, der også skal kobles på systemet. Der er tale om et avanceret internetbaseret kommunikationssystem, som giver en nem og ubesværet adgang til en række forskellige forbrugsdata. Forbrugsdata dækker alt fra energiforbrug på vand og el over fugtmålinger til lækagei eksempelvis vandrør. Samtidig er systemet fremtidssikret, fordi der i takt med udviklingen og behovet hele tiden kan kobles nye målerparametre til systemet. Det kan være sensorer der registrerer rotteangreb, lyssensorer, om der er ulåste døre eller hvor på matriklen der er ledige parkeringspladser.

- Med vores nye system er vi trådt direkte ind i fremtiden. Den fremtid der betegnes som Internet of Things, og som er karakteriseret ved at man kan koble utallige enheder til nettet og derfra bl.a. tegne helt nye billeder af energiforbrug og energiflow i en beboelsesejendom. På den måde får vi et langt mere retvisende billede af de faktiske forbrugsforhold. Bl.a. på hvilke tidspunkter i døgnet belastningen på eksempelvis kloaksystemet eller el-nettet er særligt stort. Med den nye viden får vi der for et langt bedre værktøj, når vi skal rådgive om reduktion i energiforbruget. Men vi er kun lige begyndt, og mulighederne er uendelige, forklarer Jesper Holm Kristoffersen, der er VP for Sales & Marketing i Brunata a/s.

 

Ny klimamåler

Med LoRaWAN netværket kan man aflæse energiforbruget og forbrugsmønstre helt ned på lejlighedsniveau. Det giver mange fordele for både den enkelte beboer, men bestemt også for den samlede ejendom. Erfaringer viser nemlig, at jo mere transparent og synlige forbrugsdata er for både den enkelte forbruger og for ejendomsadministratoren, des mere adfærdsregulerende bliver de faktiske forbrugsdata for energiforbruget. Helt op til 20 procent for den enkelte beboer, og ti procent for den samlede ejendom. 

- Brunata er selvfølgelig stadig leveringsdygtige i de fair og gennemsigtige forbrugsregnskaber, vi er kendt og respekteret for. Men med den nye platform får vi flere håndtag at dreje på. Det betyder alt andet lige, at vi kan yde en bedre og mere kvalificeret rådgivning på hele feltet af energioptimering, fordi vi har langt flere datamængder og parametre at bygge rådgivningen på. Derfor er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vores nye netværk virkelig vil få en positiv betydning i klimaregnskabet fremover, fordi vi med værktøjet virkelig kan stille skarpt på de forhold, der er afgørende for at reducere ressourceforbruget. Alene det forhold at vi allerede i andet kvartal næste år er klar med en såkaldt CO2 måler gør, at indeklimaet i en beboelsesejendom forbedres betragteligt, siger Jesper Holm Kristoffersen.

 

Bedre indeklima

Brunata er firstmover i Danmark med det nye netværk, der rummer uanede muligheder i kampen for et bedre klima i balance gennem energioptimering af beboelsesejendomme. Men netværket giver ikke bare mulighed for en unik optimering af energiforbruget, det er også med til at skabe de bedste betingelser for et godt og sundt indeklima. I hvert fald på sigt hvor det udbygges med en række målere og sensorer, der måler ejendommens komfort bl.a. målt på CO2-koncentration, luftfugtighed og temperatur.

- Indeklimaet er meget bestemmende for vores livskvalitet og vores evne til at tænke klart og koncentreret. Derfor er der store tillægsgevinster ved at måle kvaliteten i indeklimaet, specielt når det handler om komfort og indeklimaets beskaffenhed. Derfor forventer vi også, at vores nye målere får stor betydning, når der skal rettes op på kvaliteten af indeklimaet, fordi vi med det samme får afsløret, hvor problemerne gemmer sig, fortæller Jesper Holm Kristoffersen.

 

Nyt EU-direktiv

At Brunatas nye internetbaserede netværk, med dets grafer, visualiseringer og tabeller over energiforbruget er introduceret med rettidig omhu, vidner et nyt EU-direktiv der aktuelt varsles meget tydeligt om. Her arbejder man med en plan om, at man i hele EU fra og med 2027 skal kunne fjernaflæse energiforbruget i hver enkelt husstand. Ikke bare på årsbasis men for hver enkel måned, så forbrugeren selv kan aflæse sit energiforbrug, og dermed det klimaaftryk som det resulterer i.