Case: Boligforeninger og kommuner opnår stor værdi med et simpelt værktøj

WebMon er en af Brunatas online løsninger, der med forskellige funktioner danner grundlag for gode indsigtsmuligheder i forbrugsmønstre på både måler-, lejligheds- og ejendomsniveau. Med dette følger et øget overblik, sikkerhed og effektivitet i administratorens travle hverdag.

Hos KAB og Silkeborg Kommune er WebMon et helt centralt redskab i det daglige arbejde, hvor der stilles høje krav til effektive processer og kvalitetsrige resultater. I en hverdag med mange bolde i luften såvel som høje ambitioner er det særligt eftertragtet at have adgang til lette værktøjer med stor værdiskabelse.

”Brunatas WebMon-system er et genialt administrationsværktøj. Det fungerer hurtigt, sikkert og nemt. Samtidig giver programmet det nødvendige overblik og sparer os for en masse tid. Når man logger på, har man data inden for ganske få sekunder, hvilket er ret imponerende, hvis man sammenligner med andre leverandører”,udtaler energikonsulent Bo Neergaard fra KAB. 

Beboerhenvendelser

Hos KAB benyttes WebMon som et gennemgående redskab i administrationen af de 68.000 lejemål. Programmet giver en særlig værdi i forbindelse med beboerhenvendelser, hvor spørgsmål effektivt kan besvares grundet den nemme tilgang til forbrugsoversigten for de enkelte lejemål. Hos Silkeborg Kommune er oversigten også særligt velegnet til at håndtere henvendelser fra pårørende til beboerne i de mange plejehjem. 

”Det er super hurtigt at finde den konkrete årsag til regningen, når man har WebMon. Vi kan nemlig dykke ned i data fra den enkelte måler, hvilket er meget brugbart, når vi skal håndtere henvendelser omkring et højt forbrug”,udtaler Betina Jyndevad fra Silkeborg Kommune.

Indberetninger

Hos Silkeborg Kommune har både Betina Jyndevad og Jette Louise Bak ansvaret for udlejning af plejehjemspladser. En essentiel del af denne proces indebærer indberetning af til- og fraflytninger, hvor WebMon benyttes som værktøj til at effektivisere såvel som kvalitetssikre. 

”Der er kun tale om ganske få ting, man skal taste ind i WebMon. Det er bare en fraflytningsdato og så kommer det automatisk frem, hvem der flytter ind på hvilken dato. Det er hurtigt og giver samtidig en tryghed, fordi man med det samme kan se, at indberetningen er gået igennem”,udtaler Jette Louise Bak. 

Detektering af forbrugsudsving

En anden værdsat funktion i WebMon er programmets rapporter, som eksempelvis kan trækkes for forbrug og luftfugtighed. Både KAB og Silkeborg Kommune får tilsendt en månedlig rapport, der kan afsløre eventuelle afvigelser inden for selvvalgte områder. Hos KAB benyttes rapporterne særligt som redskab til at kontrollere målerne og opsamlingssystemernes funktionalitet, mens Silkeborg Kommune fremhæver muligheden for at reagere på uhensigtsmæssige forbrugsmønstre.  

”Det er attraktivt at finde ud af, om nogle af lejemålene har væsentlige forbrugsudsving, da det giver os mulighed for at fange problemerne i opløbet, fx en løbende vandhane eller toilet. Rapporterne giver derfor en vis tryghed, fordi de informerer om unødige energispild”,fortæller Betina Jyndevad. 

En fremtid med muligheder

Ifølge Bo Neergaard kan WebMon være med til at åbne op for en ny fremtid inden for indregulering af varmeanlæg. I samarbejde med Brunata er KAB netop i gang med at afprøve et nyt system, hvor temperaturloggere anvendes i kombination med WebMons overvågning. 

”Det nye system har en fremtid, som er rigtig stor. Det er simpelthen genialt. Det bliver pludselig muligt selv at kontrollere varmeanlæggets indregulering og varmtvandsfordeling på baggrund af temperaturen og dermed minimere varmeudgiften. Derfor vil der være mulighed for en rimelig kort tilbagebetalingstid på investeringen, fortæller Bo Neergaard.

Brunata tager hånd om kunden 

De mange funktioner i WebMon gør det muligt for de enkelte kunder at anvende programmet forskelligt afhængigt af deres primære arbejdsområde. KAB og Silkeborg Kommune er gode eksempler på, hvordan programmet kan gøre nytte på forskellig vis. Uanset kundens behov vil Brunata altid sørge for at danne rammerne for det fulde udbytte af løsningen gennem bl.a. kurser og løbende rådgivning.  

”Vi fik et introduktionskursus, som var rigtig godt til at klæde os på til at navigere rundt i programmet – det var simpelthen den fedeste følelse, at noget kunne være så nemt”, udtaler Betina Jyndevad. Hertil tilføjer Jette Louise Bak: ”Vi har også efterfølgende haft mulighed for at stille spørgsmål og lave rettelser, som der hurtigt blev taget hånd om”.

I Brunatas samarbejde med KAB og Silkeborg Kommune blev der således skabt merværdi for det daglige arbejde gennem brugen af WebMon. Brunata står altid klar til at hjælpe sine kunder, der skal kunne stole på at modtage den nødvendige rådgivning undervejs i arbejdet med nye løsninger.

 

WebMon

Kunne du tænke dig at vide mere om WebMon, og hvordan du kan bruge værktøjet i dit daglige arbejde?

Som administrator har du flere muligheder, hvor du både kan købe adgang til dig selv såvel som dine beboere.

Læs mere
WebMon

Vores online serviceydelser

Har du brug for at se det individuelle forbrug, indbe­rette udgifter, administrere be­boere eller måske se tidligere forbrugsregnskaber?

Det kan du let gøre med 
Brunata Online. 

Læs mere
Vores online serviceydelser