Fotografering i private hjem

Fotografering af målerinstallationer ifm. montering/afmontering eller kontrolbesøg ved indsigelsessager

Hos Brunata gør vi os altid umage med at behandle data sikkert og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. I forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, er det vigtigt for Brunata, at al behandling af persondata sker i henhold til regler og retningslinjer i GDPR. Det betyder, at data indeholdende personoplysninger kun bruges i forbindelse med de formål, som personoplysningerne er indsamlet til, eksempelvis udarbejdelse af forbrugsregnskaber. 

Af dokumentationshensyn vil det nogle gange være nødvendigt for vores serviceteknikere at fotografere installationen ifm. montering og afmontering af målere i de enkelte ejendomme samt ved kontrolbesøg. Vi har opstillet retningslinjer for vores serviceteknikere, når der skal fotograferes i private hjem. Fotograferingen må udelukkende være af målerinstallationen eller andre genstande med relevans for dokumentationen. Alt i hjemmet, der kan have personidentificerende karakter, vil derfor blive søgt undgået på fotografiet. Fotografiet vil blive sidestillet og behandlet på samme måde som persondata i overensstemmelse med persondataforordningen.

Billederne opbevares på egne servere i Herlev i det tilladte tidsrum i henhold til lovgivningen og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Billeder bliver ikke videregivet til 3. mand.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Brunatas DPO (databeskyttelsesrådgiver), Tony Franke, tofr@brunata.com