Certificeringer

Et ISO-certifikat er et kvalitetsstempel af en virksomhed, idet det betegner nogle internationale standarder, som en virksomheden kan vælge at følge. Nedenfor kan du finde Brunatas ISO-certifikater og dermed de standarder, Brunata har besluttet at følge inden for henholdsvis kvalitetsstyring, management system, miljøledelse og environmental management system. 

ISO-9001 - Kvalitet i alle led
Der er blevet talt og skrevet meget om danske virksomheders ISO-certificeringer, men det kan i virkeligheden siges ganske kort: Med en ISO-certificering garanterer man et højt og ensartet kvalitetsniveau.

Flere kerneområder har ISO-stemplet
Brunatas ISO-9001-certifikat omfatter flere af virksomhedens kerneområder - nemlig fremstilling, salg, montering, aflæsning og teknisk kontrol af afregnings- og fordelingsmålere, udstedelse af overensstemmelseserklæringer samt udarbejdelse af fordelingsregnskaber og kontrolsystemer.

ISO-certificering er et lovkrav
ISO-certificeringen betyder, at vi har papir på, at vores målere (og hele vores arbejdsgang) er i orden. ISO-certificering er et lovkrav. Vær opmærksom på det, når du vælger samarbejdspartner.

ISO 14001
ISO 9001


Betyder det noget?
Går man mere i dybden, er det en særdeles omfattende sag at blive ISO-certificeret, men det overordnede mål er altid: En kvalitet man kan regne med. I arbejdet for at blive ISO-certificeret har Brunata derfor sat sig en ambitiøs kvalitetsmålsætning, der har betydning for hele virksomhedens måde at arbejde på.