CSR

Løsninger der gør en forskel

Brunata leverer løsninger, der gør det muligt for ejendomme at udnytte deres energiressourcer bedst muligt og derigennem bidrage til en grønnere verden. Gennem bedre udnyttelse af energien begrænses udledningen af både CO2 og spildevand.

For eksempel sikrer forbrugsmåling og afregning, at den enkelte forbruger hele tiden er opmærksom på sit forbrug og dermed løbende har et incitament til at begrænse det mest muligt. Brunatas løsninger opfattes således af omverdenen som miljørigtige, idet de som effekt har en begrænsning af forbruget af især olie, gas og vand – ressourcer, der efterhånden vil blive knaphed på, og som ved forbrug skaber affald, der skal håndteres eller efterbehandles miljømæssigt korrekt for ikke at skabe nye miljøproblemer. 

 

ISO certificering

Med sin miljøpolitik ønsker Brunata at systematisere og dokumentere miljøarbejdet, for så vidt angår de produkter og aktiviteter, Brunata beskæftiger sig med. Dette gælder forløbet lige fra udvikling og produktion af målere, montering og servicering af disse til den afsluttende bortskaffelse af de brugte målere eller dele heraf. Brunata har derfor truffet et aktivt tilvalg i forhold til at kunne fremstå som en grøn virksomhed. Det har vi gjort ved at lade os certificere i henhold til ISO 14001. Formålet med en ISO 14001 certificering er at skabe rammer der gør Brunata i stand til aktivt at være med til at beskytte miljøet, ligesom Brunatas løsninger har til formål at skabe opmærksomhed om energiforbruget.

 

Audit hos samarbejdspartnere

Brunata benytter sig i stigende grad af leverandører, og som en vigtig del af dette samarbejde er der opsat en auditplan, der omfatter de 7 største leverandører. Der er i forbindelse med audit hos leverandører fokus på virksomhedens miljøhåndtering, og der vælges fortrinsvis leverandører, der er certificeret i henhold til ISO 14001.

Det er et vigtigt parameter, at Brunata opnår øget opmærksomhed på miljøhåndteringen hos vores leverandører via ovennævnte audits. Det er vanskeligt at måle effekten af dette, men der er positive tilkendegivelser fra leverandørerne på, at Brunata også inddrager dette i de eksterne audits.