CSR

Brunata tilstræber, at virksomhedens produkter har en nytteværdi for både forbrugeren og samfundet med hensyn til optimering af ressourcer og de miljømæssige forbedringer, det har.

De tre hovedområder, som forbindes med Brunatas samfundsansvar, er Miljø og klima, Interessentdialog og Medarbejdere. De hovedområder er fremkommet i et samarbejde mellem afdelingerne Økonomi, Forbrugsregnskab og Marketing samt en række medarbejdere i virksomheden.
Sammenhængen mellem de udvalgte fokuspunkter gør, at strategiske tiltag på̊ et specifikt fokusområde kan have positive følgeeffekter på̊ en eller flere andre fokusområder.

På grund af vores grønne profil har Brunata altid støttet op omkring initiativer og tiltag, som har en positiv indvirkning på̊ energieffektivitet og klimabeskyttelse. Derfor arbejdes der konstant på̊ at videreudvikle løsninger inden for måling og visualisering af energiforbruget, hvilket bidrager positivt til den globale bæredygtighed. Det er vores mission at styrke bæredygtig adfærd gennem energibesparelser i alle typer ejendomme.

For at støtte politikere og samfundet i at fremme bæredygtighed har Brunata deltaget

aktivt i foreningsarbejde i Danmark og EU, bl.a. E.V.V.E. (The Association for Energy Cost Allocation), som er en europæisk brancheorganisation, der arbejder på̊ at implementere EED (Energy Efficiency Directive). Vi deltager også aktivt på̊ messer og udstillinger, hvor Brunata er fortaler for energieffektivitet og klimabeskyttelse gennem bæredygtigt adfærd.

Resultat

CSR-rapporteringer omhandler koncernens sociale ansvar, som i lyset af CSR-begrebet (værdigrundlag, ansvarlighed, relationer, m.v.) har relevans for forretningen. Det er rapportering om de temaer, man har identificeret som væsentlige på̊ grundlag af virksomhedens egne intentioner og rapporteringsbehov samt omverdenens krav og forventninger.

Læs rapporten
Fra 2015 er CSR rapporten indeholdt i årsrapporten. Læs den her

Læs tidligere rapport
CSR-rapport 2013-14
CSR-rapport 2012-13
CSR-rapport 2011-12
CSR-rapport 2010-11