Case: Brunatas regnskaber sikrer retfærdig fordeling

Fjernaflæsning, online adgang og fair fordeling hjælper beboerne i de 1.800 lejemål og frigiver tid, så Boligselskabet Nordjylland nu kan bruge mere tid på sin kerneforretning – at skabe gode boliger til sine lejere.

Boligselskabet Nordjylland har efter mange år med hele tre leverandører af vand- og varmeregnskaber samlet alle sine regnskaber hos Brunata.

”Vi har været kunde hos Brunata i mere end 15 år og valgte dem på grund af den samlede løsning, fordi de kan klare hele opgaven for os. Det er ikke så meget prisstrukturen, men den seriøse service og rådgivning, som vi får hos Brunata, der er det vigtigste for os” siger Torben Fisker, teknisk chef i Boligselskabet Nordjylland.

For Boligselskabet Nordjylland er det en kerneopgave at sikre beboerne en større sikkerhed og gennemskuelighed i forhold til boligøkonomien. Og med Brunatas individuelle måling og afregning betaler hver lejer kun for sit eget, reelle forbrug.

”Førhen lavede vi selv vandregnskaber og fordelte udgifterne, men med Brunata er afregningen af vand blevet mere retfærdig,” siger Torben Fisker.

Fjernaflæsning gør alting nemmere

Boligselskabets større ejendomme, heriblandt et i Aalborg, har nu fået fjernaflæsning, hvor lejernes forbrug af varme og vand dagligt opsamles og kan følges online via Brunata WebMon og Visual.

Det har gjort det langt nemmere at være beboer, fordi beboerne i dag slipper for at være hjemme, når målerne skal aflæses. Desuden giver det boligselskabet nogle nye redskaber l at vejlede deres lejere.

”Den internetløsning, som Brunata kan tilbyde, er vi ret begejstrede for. Vi kan fx hjælpe dem l at få en bedre varmeøkonomi – det har vi gjort flere gange. Hvis nogle siger, de ikke har varme på, kan vi også se, om det passer,” forklarer Torben Fisker.

"Det betyder ydermere, at nogle spørgsmål kan afklares direkte pr. telefon og ved pc’en, uden at boligselskabet skal sende en medarbejder ud og undersøge, hvad der sker i ejendommen" fortæller han.

Brunata gør arbejdet

Det er ikke kun beboerne, der har glæde af løsningerne fra Brunata. Samarbejdet har også lettet boligselskabets administration. De mange data kan nu hentes elektronisk af Brunata, der herefter tager sig af resten og sørger for, at regnskaberne stemmer.

Det sparer tid og minimerer fejlkilderne i forhold til tidligere, hvor boligselskabet selv fordelte forbrugsudgifterne manuelt. Nu kan de i stedet bruge al deres tid på det, der giver deres lejere mere værdi, fortæller Torben Fisker.

”Vores kerneområde er at skabe attraktive boliger l udlejning. Vi kan koncentrere os om vedligeholdelse af boliger og udendørsarealer, når Brunata tager sig af alt det andet, siger han og fortsætter:

”Brunata er meget løsningsorienterede, og jeg oplever dem mere som rådgivere end sælgere. De tager vores henvendelser seriøst og følger med det samme op, hvis vi har et problem. Vi kan samtidig få sparring, og de har lavet kurser til administrationen og vores inspektører om, hvordan man fx bygger et regnskab op. Det giver tryghed for os.”