Case: Ikast Andelsboligforening

Efter at beboerne i Ikast Andelsboligforening har fået elektroniske varmefordelingsmå- lere, fugtmålere og Brunata WebMon, er alting blevet lettere.

Siden 2011 er der blevet installeret elektroniske varmefordelingsmålere i IABF (Ikast Andelsboligforening) samt udarbejdet fordelingsregnskaber af Brunata. 

Herudover er der installeret fugtmålere i alle lejligheder for at holde øje med og forhindre fugtskader.

Målerne sender flere gange dagligt data til Brunatas databaseservice, hvorfra administrationen i IABF kan følge med i blandt andet afvigende varmeforbrug og fugtniveauer via Brunata WebMon og Visual.

”Formålet med at få elektroniske målere med fjernaflæsning fra Brunata var at opnå mindre besvær. Og det er sket,” konstaterer driftsleder Erik Nielsen. I beslutningsfasen i Ikast afprøvede man en DriveByløsning, hvor målerne bliver fjernaflæst. Men netop den mulighed, WebMon giver for at følge forbrug og fugttilstand flere gange dagligt, var udslagsgivende for IABF. Nu kan administrationen nemt og hurtigt logge ind med en personlig adgangskode på en computer og få overblik over alle ejendommens målere og forbrug helt ned på målerniveau.

Med de nye installationer har man i Ikast ikke alene fået indblik i bygningernes varmeforbrugsmønster. Installationen af Brunatas Futura Hygro+, der registrerer luftfugtighed, betyder også, at administrationen kan følge fugtmønstrene i ejendommene. ”Og det har allerede nu betydet, at vi har kunne komme i dialog med en beboer om, hvordan man undgår fugtskader,” fortæller Erik Nielsen.

”Selvfølgelig tager det noget tid at tjene implementeringen af målerløsningen ind. Men det her er første skridt på vejen, som indtil nu har sparet os for at skulle udbedre fugtskader i en lejlighed. Og så har det gjort det meget lettere at være administrator,” siger Erik Nielsen.

I disse år oplever mange boligforeninger stigende fugtproblemer med skimmelsvamp til følge. For i takt med at både oliepriserne og miljøbevidstheden er steget, er folk begyndt at skrue ned for varmen og holde op med at lufte ud.

Problemet er, at fugten dannes og trives i de køligere lejligheder samtidig med at den fugt, som varme bade og vådt vasketøj genererer, holdes inden døre. Og typisk kan udbedringer af fugtskader i lejligheder koste helt op til 300.000 kr.

Fugtmåleren Hygro+ giver beboerne syn for sagen. Måleren leveres som standard med en hukommelse, der gør det muligt at få data fra de sidste to års målinger.

Målerne viser ikke, hvad folk foretager sig i deres hjem, men illustrerer nogle mønstre om indeklimaet, som man kan vurdere eventuelle fugtproblemer ud fra. Og samtidig kan fugtmåleren være med til at indikere, om det er adfærd og vaner, der er årsag til fugtproblemer, eller om det er bygningskonstruktionen, der er noget galt med.

”Alle beboere har taget godt imod de nye målere, for de bliver opfattet som et udtryk for omsorg for både stedet og dets beboere. Det er jo først, når vi kan se nogle uhensigtsmæssige mønstre, at vi rigtig har mulighed for at ændre dem,” siger Erik Nielsen.

IABF har i 2014 fået adgang til Brunatas nye fugtalarm. Alarmen giver direkte besked på baggrund af daglige målinger om for høj luftfugtighed. ”Nu hvor jeg ikke længere behøver at holde øje eller vente på, at lejeren fortæller om et fugtproblem, kommer jeg på forkant med problemet,” fortæller Erik Nielsen og fortsætter: ”Brunata har virkelig tænkt sig om. Fugtalarmen er genial. Den er nem at sætte op og giver et hurtigt overblik, så jeg kan se, om der er noget, jeg skal have fat i.