Selvbetjening

Brunata Online

Brunata Online giver adgang til en række af Brunatas webbaserede services. Man kan se forskellige informatio­ner afhængigt af, hvilke bruger­rettigheder man har.

I Brunata Online kan du som administrator blandt andet se ejendommens målere, administrere be­boere, indbe­rette udgifter og se tidligere forbrugsregnskaber. Som beboer kan du følge dit eget forbrug og se dine forbrugsregnskaber.

Vi tilbyder fleksible løsninger inden for forbrugs- og ejendomsdata tilpasset behovene i alle former for ejendomme og bygninger.