Selvbetjening

Brunata Online

Brunata Online giver adgang til en række af Brunatas online services. Her kan du se forskellige informatio­ner afhængigt af dine bruger­rettigheder.

I Brunata Online kan du som administrator bl.a. se ejendommens målere, administrere be­boere, indbe­rette udgifter og se tidligere forbrugsregnskaber. Som beboer kan du følge dit eget forbrug og se dine forbrugsregnskaber.

Vi tilbyder fleksible løsninger inden for forbrugs- og ejendomsdata tilpasset behovene i alle former for ejendomme og bygninger.