Brunata Online

Brunata Net

Brunata Net er Brunatas fjernaflæsningssystem, der aflæser målernes data, som sendes dagligt med korte intervaller. Fordelene ved Brunata Net er, at administrator og beboere løbende kan følge med i forbruget på den enkelte måler samt luftfugtigheden i boligen. Det giver indsigt i forbrugsmønstre og danner grundlag for en bedre udnyttelse af f.eks. vand og varme, hvilket kan afsløre læk i forsyningen og synliggøre for høj/lav luftfugtighed. 

Via Brunata Net sendes målerdata fra forbrugs- og fugtmålerne i boligerne til Brunatas server. Herfra kan udvalgte data hentes og anvendes til forbrugsregnskaber samt grafiske visninger, rapporter og alarmer i WebMon og Visual. Alle beboere, der er tilknyttet en ejendom med beboeradgang til WebMon, har desuden automatisk mulighed for at få overblik over deres individuelle forbrug gennem Brunatas app, som kan hentes på AppStore eller Google Play. Læs mere om fordelene ved Brunata App her.

Alle målere, såsom varme-, fugt-, vand-, energi- og elmålere, kan tilsluttes systemet. Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om, hvilken type måler der kan tilsluttes.