Brunata Online

Online Indrapportering

I Online Indrapportering kan du som administrator både få et overblik over de nuværende beboeroplysninger og få mulighed for at foretage ændringer i informationerne.

I rapporteringsprogrammet finder du bl.a. en oversigtsside over alle beboernes forbrugsregnskaber hos Brunata. I de enkelte regnskaber har du mulighed for at tilgå beboer- og udgiftsoplysninger og kan nemt registrere ændringer i forbindelse med ind- og udflytninger, indbetalte acontobeløb samt udskiftning af ejer/administrator.

Du kan selv vælge, om du ønsker at foretage opdateringerne manuelt eller uploader en fil med informationerne, f.eks. fra dit eget administrationssystem. Yderligere kan du vælge at få direkte besked, når det er tid til at indrapportere oplysningerne. Her kan du finde en vejledning til at brug af systemet.

Vejledning til online indrapportering (PDF)

Alternativt kan du også indrapportere udgifter og acontobeløb ved hjælp af det tilsendte oplysningsskema. Vi har udarbejdet to vejledninger som en hjælp til dette:

Vejledning til indrapportering af vand (PDF)
Vejledning til indrapportering af varme (PDF)