Brunata Online

Online indrapportering

Som administrator har du mulighed for nemt at indrapportere oplysninger om beboere, acontobeløb og udgifter elektronisk via Brunata Online. Hvis du oplyser din e-mailadresse i kommentarfeltet ved indrapportering, vil du få direkte besked, når det er tid til at indrapportere oplysningerne.

Vejledning til online indrapportering (PDF)

Hvis du derimod vælger at indrapportere acontobeløb og udgifter ved brug af det tilsendte oplysningsskema, har vi som en hjælp udarbejdet to vejledninger.

Vejledning til indrapportering af vand (PDF)
Vejledning til indrapportering af varme (PDF)