Brunata Online

Brunata Visual

Visual er et online program for administratorer, energirådgivere, osv., der giver dig mulighed for at arbejde med målerdata på enhver digital enhed. Programmet er udviklet som et analyseværktøj, der kan udføre løbende overvågning af målerne i din ejendom. Dette gør værktøjet yderst effektivt i kampen om at energieffektivisere ejendommen. Derudover kan Visual give dig et komplet og detaljeret overblik over ejendommens måleportefølje, og du kan hurtigt generere en analyser i form af grafer eller tabeller ud fra udvalgte målere og deres målerdata. Heraf kan man bl.a. udvikle strategier for optimering af drift og indeklima i ejendommen.

Med Visual får du dermed data til at dokumentere det reelle energiforbrug og udrede afvigelser og uoverensstemmelser. Du får også mulighed for at adressere fugtproblemer, inden de udvikler sig til bygningsskader. Systemet kan derfor hjælpe til at optimere driften og udnytte ressourcerne.