Brunata Online

Brunata Visual

Visual er et brugervenligt analyseværktøj for administratorer, der giver mulighed for at arbejde med målerdata på enhver digital enhed. Programmet kan udføre løbende overvågning af målerne i din ejendom, hvilket gør værktøjet yderst effektivt i kampen om at energieffektivisere ejendommen. Derudover kan Visual give dig et komplet og detaljeret overblik over ejendommens måleportefølje, hvor du hurtigt kan generere analyser i form af grafer eller tabeller ud fra udvalgte målere og deres data. Heraf kan man bl.a. udvikle strategier for optimering af drift og indeklima i ejendommen.

Med Visual får du dermed data til at dokumentere det reelle energiforbrug og udrede afvigelser og uoverensstemmelser. Du får også mulighed for at adressere fugtproblemer, inden de udvikler sig til bygningsskader. Programmet kan derfor hjælpe til at optimere driften og udnytte ressourcerne. Hvis du ønsker mere information om Visual, kan du læse mere her.