Brunata Online

Brunata Visual

Visual er et desktopprogram for administratorer, energirådgiver, osv., der downloades og herefter kører lokalt på din computer. Det udfører løbende en detaljeret overvågning af målerne i din ejendom, hvilket gør værktøjet yderst effektivt i kampen for at energieffektivisere ejendommen. Det vil sige, at du får et komplet og detaljeret overblik over hele din målerportefølje og hurtigt kan generere en analyse med interpolerede måledata i grafer og tabeller. Visual forudsætter, at der er installeret fjernaflæste målere.

Med Visual får du data til at dokumentere det reelle energiforbrug og udrede afvigelser og uoverens­stemmelser. Du har også mulighed for at adressere fugtproblemer, inden de udvikler sig til bygningsskader. Systemet kan derfor hjælpe til at optimere driften og ud­nytte ressourcerne.