Brunata Online

Brunata WebArkiv

WebArkiv er et webbaseret arkiv, hvor du har adgang til forbrugsregnskaber, fordelingslister, reguleringsfiler, regninger, flytteaflæsningskvitteringer og integrationsfiler til administratorsystemer. WebArkiv tilbydes kun sammen med Brunatas regnskabsservice.

Der er mange fordele ved WebArkiv, herunder at du slipper for at opbevare regnskaber i papirform. Som administrator kan du nemt finde gamle fordelingslister og forbrugsregnskaber i tilfælde af, at en beboer ønsker at få en kopi. Du får derudover adgang til regnskabet, så snart det er udarbej­det – og i et udskriftsvenligt format. Som beboer kan du også se og printe tidligere forbrugsregnskaber, hvis ejendommen har WebMon med beboeradgang.

Senest i 2016 har vi opdateret vores regnskaber, så de nu indeholder bl.a. nummererede afsnit – for at gøre det lettere at danne overblik og dermed lette forståelsen for regningen. Desuden er aflæsningerne og fordelingstallet blevet beskrevet tydeligere – samt graddage, kalenderdage og basistal tilføjet. Sproget er endvidere revideret for at gøre regningen mere forståelig.