Brunata Online

Brunata WebArkiv

WebArkiv er et webbaseret arkiv, hvor du har adgang til forbrugsregnskaber, fordelingslister, reguleringsfiler, regninger, flytteaflæsningskvitteringer og integrationsfiler til administratorsystemer. WebArkiv tilbydes kun sammen med Brunatas regnskabsservice.

Der er mange fordele ved WebArkiv. Du slipper for at opbevare regnskaber i papirform. Som administrator kan du nemt finde gamle fordelingslister og forbrugsregnskaber i tilfældet af, at en beboer ønsker at få en kopi. Og du får adgang til regnskabet, så snart det er udarbej­det – og i et udskriftsvenligt format. Som beboer kan du også se og printe tidligere forbrugsregnskaber, hvis ejendommen har WebMon med beboeradgang.