Brunata Online

Brunata WebArkiv

WebArkiv er et online arkiv, som giver adgang til forbrugsregnskaber, fordelingslister, reguleringsfiler, regninger, flytteaflæsningskvitteringer og integrationsfiler til administratorsystemer. WebArkiv tilbydes kun sammen med Brunatas regnskabsservice.

Der er mange fordele ved WebArkiv, herunder at du slipper for at opbevare regnskaber i papirform. Som administrator kan du nemt finde gamle fordelingslister og forbrugsregnskaber i tilfælde af, at en beboer ønsker at få en kopi. Du får derudover adgang til regnskabet i et udskriftsvenligt format, så snart det er udarbej­det. Som beboer kan du også se og printe tidligere forbrugsregnskaber, hvis ejendommen har WebMon med beboeradgang.

I 2016 blev Brunatas regnskaber opdateret for at gøre dem mere overskuelige og nemt forståelige. Opdateringen har bl.a. medført, at regnskaberne nu også indeholder nummererede afsnit, samtidig med at aflæsningerne og fordelingstallet er blevet beskrevet tydeligere. Yderligere er sproget blevet revideret, mens graddage, kalenderdage og basistal er blevet tilføjet.