Hvordan kan jeg kontrollere måleraflæsningen?

Ved de såkaldte kapillarmålere med ampuller (RMK 87) gemmes den gamle målerampul synligt i målerens venstre side, når måleren er aflæst. På den måde kan man kontrollere Brunatas aflæsning inden for de første tre uger efter årsaflæsningen.

Med Brunatas elektroniske målere (f.eks. RME 95 og Futura Heat) viser måleren skiftevis sidste års og dette års forbrug.

Hvis dette ikke var det svar, som du søgte, er du velkommen til at kontakte os.

Sortér efter: