Hvorfor er der forskel på opgørelsen af enheder på kvitteringen for årsaflæsningen og på varmeregnskabet?

Der kan være flere forklaringer på forskellen. De hyppigste årsager er:

  • At du har fået udskiftet en radiator eller måler i løbet af året.
  • At vi har konstateret, at en måler har været defekt. Da vil årsforbruget for den pågældende radiator blive beregnet. Beregningsmetoden kan ses på dit forbrugsregnskab.
  • At du er flyttet ind i løbet af regnskabsåret. Da vil der på varmeregningen være korrigeret for afregningsperioden.

Hvis dette ikke var det svar, som du søgte, er du velkommen til at kontakte os.

Sortér efter: