Hvis luftfugtigheden i rummet er for høj

Det er vigtigt, at luftfugtighed ikke bliver for høj, da det påvirker indeklimaet negativt. Der er tale om en høj luftfugtighed, når den relative luftfugtighed er over 60-65 %. Normalt skal den helst ligge under 40-45 % om vinteren og i intervallet 20-60 % resten af året. Brunatas fugtmåler gør det muligt at måle den relative luftfugtighed og temperatur i rummet.

Hvis luftfugtigheden er for høj, er det en god idé at lufte ud fem minutter tre gange dagligt, så du får udskiftet luften.

Herudover kan du følge disse råd:

  • Hold indbyggede udluftningskanaler i bygningen åbne.
  • Luft ud i badeværelset, når du bruger ba­det (via vindue eller ventilator).
  • Luft ud i køkkenet ved madlavning (via emhætte, vindue, ventilator eller indbyg­get kanal).
  • Kog mad i gryder med låg på (så sparer du samtidig på strømmen).
  • Hæng tøj til tørre uden for opholdsrum (f.eks. på tørreloft).
  • Tildæk større kar fyldt med vand, hvis de skal stå i længere tid.
  • Vær ekstra opmærksom på at lufte ud, når der opholder sig mange mennesker i rummet.
Sortér efter: