Hvordan reducerer jeg varmeforbruget?

Åbn alle rummets radiatorer

Indstil alle termostater i samme rum på samme niveau og undgå at skrue op og ned for varmen i løbet af dagen. Hvis du ønsker forskellige rumtemperaturer, fx at soveværelset er køligere end andre rum, så luk døren mellem rummene. 

Vidste du, at der som udgangspunkt ikke bør være mere end 4-5 graders forskel på rummenes temperaturer?

 

Indstil boligens temperatur

Som udgangspunkt anbefales en temperatur på 20 – 22 grader. Vær opmærksom på, at en temperatur lavere end 17 grader kan give fugtproblemer og påvirke temperaturen i naborummene.

Vidste du, at varmeregningen kan reduceres med omkring 5 % for hver grad, du skruer ned?

 

Begræns natsænkning

Hvis du skruer temperaturen ned i soveværelset om natten, vil det kræve meget energi at varme rummet op igen den efterfølgende dag. Hold i stedet en konstant lavere temperatur i soveværelset og hold døre til andre rum lukkede for ikke at lade varmen komme ind.

Vidste du, at der kan dannes kondens, når luften fra andre rum søger ind i det kølige soveværelse, hvis der er mere end 5 graders temperaturforskel på rummene?

 

Luk for varmen ved udluftning

Luft ud i omkring 5 minutter 2-3 gange dagligt. Skru helt ned for radiatorerne under udluftningen, så de ikke øger tilførslen af varme. Efter udluftningen indstilles radiatorernes termostater som før.

Vidste du, at kolde vægge kan føre til kondens og skimmelsvamp? Det er derfor bedst at lufte ud kortvarigt og effektivt for at undgå kolde vægge.

 

Hav luft omkring radiatorerne

Sørg for møbler, tørrestativer, gardiner o.lign. ikke er placeret lige foran radiatorerne. Så kan varmen frit afgives og fordeles i rummet. Dette giver bedre varmekomfort og sparer energi på opvarmningen.

Vidste du, at møbler som udgangspunkt bør placeres 15-20 cm fra radiatorerne?

 

Tjek at radiatorerne fungerer

Kontrollér din radiatorer ved at mærke, om den er varm foroven og kold/lunken forneden. Vær også opmærksom på, om radiatorerne risler, da det kan være tegn på luft i systemet. Hvis dette er tilfældet, bør radiatorerne udluftes.

Vidste du, at luft i radiatorerne forhindrer cirkulationen i varmerørene og dermed også begrænser varmeoverførslen?

 

Udnyt gardinerne

Træk gardinerne fra i dagtimerne, så solens stråler kan bidrage til at varme din bolig op. Når solen er gået ned, kan du holde lidt på varmen ved at trække gardinerne for.

Vidste du, at der i gennemsnit er 1800 solskinstimer om året i Danmark, som kan bidrage til boligens opvarmning?

 

Stabil gulvvarme

Hold niveauet for gulvvarmen stabilt. Vær opmærksom på, at rumtemperaturen ofte er længere tid om at stabilisere sig ved brug af gulvvarme sammenlignet med opvarmning fra radiatorer.

Vidste du, at el-gulvvarme koster omkring det dobbelte i drift sammenlignet med vandbaseret gulvvarme?

 

Hold øje med temperaturen

Sæt et termometer op på en indervæg, så du kan følge med i boligens temperatur. Så kan du opdage temperaturudsving og justere dine vaner derefter – eksempelvis hvis du har glemt at lukke døren til det kølige soveværelse.

Vidste du, at et lavere varmeforbrug vil reducere udledningen af  og dermed være til gavn for miljøet?

Sortér efter: