Hvordan reducerer jeg varmeforbruget?

  • Lad aldrig vinduerne stå åbne i længere tid i fyringsperioden.
  • Brug alle radiatorerne, men skru kun så meget op, som der er behov for til tilstrækkelig opvarmning.
  • Åben vinduerne to–tre gange i døgnet i ca. fem minutter, således al luften udskiftes, og fugten trækkes ud, uden at inventar og vægge/gulv når at blive nedkølede (sluk radiatorerne imens).
  • Sørg altid for, at luften har fri passage omkring radiatorerne.
  • Anskaf dig et termometer og hæng det på en indervæg.
  • Skru ned for radiatorerne, når du ikke bruger dem, f.eks. når du er ude eller om natten.
Sortér efter: