Hvordan kan det være, at alle får et større varmeregnskab, når der er registreret færre varmemålerenheder i ejendommen?

Der kan være flere årsager hertil. Den hyppigste er, at ejendommens samlede varmeudgift ikke er faldet tilsvarende, hvilket der kan være driftsmæssige årsager til. Hvis fremløbstemperaturen på radiatorvandet er skruet op, vil rørenes varmetab til omgivelserne blive større. Den enkelte beboer skal dermed ikke åbne lige så meget for radiatoren som før. Og når der åbnes, vil en mindre del af radiatoren blive varm, da der hurtigere afgives varme til omgivelserne. Resultatet er, at der bliver registreret færre enheder på varmefordelingsmålerne, men ejendommens samlede varmeregning bliver lige så stor (eller måske større). Og prisen på hver enkelt enhed stiger.

Hvis dette ikke var det svar, som du søgte, er du velkommen til at kontakt os

Sortér efter: