Hvad koster én enhed?

Brunata laver fordelingsregnskaber for vand, varme og energi. Det vil sige, at vi aflæser målerne for at se, hvor mange enheder den enkelte beboer har forbrugt. Ud fra aflæsningerne kan vi beregne hver enkelt beboers forbrug, da vi ved, hvor stor en andel den enkelte beboer har af ejendommens samlede forbrug. Vi kan så fordele ejendommens totale udgift, som modtages fra forsyningsværket mellem beboerne i forhold til deres andel af forbruget, og det sker ud fra en beregnet pris per enhed. Prisen per enhed varierer fra år til år, da prisen afhænger af både det samlede aflæste forbrug og udgiften fra værket. Derfor kan prisen ikke sammenlignes med værkets pris per kWh/m3

Hvis dette ikke var det svar, som du søgte, er du velkommen til at kontakt os

Sortér efter: