Hvordan bliver min reduktion for udsat beliggenhed gjort op?

Formålet med at reducere for udsat beliggenhed er, at man får en reduktion i ens varmeregnskab, fordi lejligheden er placeret på en udsat beliggenhed, som medfører et særligt stort varmebehov. Udsat beliggende lejligheder er f.eks. lejligheder, der vender mod en gavl, ligger over en uopvarmet kælder, på øverste etage, ved/over en port. Reduktionen hedder i varmesprog: ”Korrektion for termisk yderlig beliggenhed”.

Som grundlag for vores beregning af reduktionen skal der ifølge offentlige bestemmelser bruges en såkaldt varmetabsberegning, som bliver udarbejdet af et ingeniør- eller arkitektfirma. Hvis der ikke eksisterer en varmetabsberegning for den pågældende bolig, anvender vi Brunatas erfaringstal.

Reduktionen for lejligheden kan ses i forbrugsregnskabet under punktet Reduktion. Korrektionen kan foretages i to forskellige dele af betalingen. Den del, der er forbrugsafhængig (det vil sige i det målte forbrug), eller den del, der er forbrugsuafhængig (det vil sige de faste fordelingstal for varme) – alternativt begge dele.

Beboeren kan stille yderligere spørgsmål om korrektion for udsat beliggenhed til kommunalbestyrelsen, men ikke til husleje- eller beboerklagenævn. Det er kommunalbestyrelsen, som skal afgøre, om der skal foretages en korrektion, og hvilken korrektion der eventuelt skal foretages.

Hvis dette ikke var det svar, som du søgte, er du velkommen til at kontakt os

Sortér efter: