Jeg skal betale ekstra - Hvorfor og hvad gør jeg?

Hvis regnskabet viser, at du skal betale mere, end det, du har betalt a conto, er det fordi du har forbrugt mere end din a conto opkrævning. Det er din administrator der står for opkrævningen. Administratoren kan først kræve beløbet indbetalt sammen med den husleje, der forfalder en måned efter, du har modtaget forbrugsregnskabet. Modtager du regnskabet i juli måned, skal du altså først betale efterregningen sammen med din husleje for september måned. Hvis efterregningen udgør et beløb, der overstiger tre måneders husleje, har du desuden ret til at betale beløbet over tre måneder.

Hvis du har behov for yderligere oplysninger i forbindelse med efterbetalingen, bedes du kontakte din udlejer.

Sortér efter: