Registrerer varmefordelings­måleren solvarme og brændeovne?

Brunatas elektroniske målere (f.eks. RME 95 og Futura Heat) kan, som de eneste målere på markedet, skelne mellem plusvarme, som er den varme radiatoren afgiver, altså varmen fra centralvarmeanlægget, og minusvarme som er den varme der kommer fra f.eks. solen eller en brændeovn. Ved vores fordampningsmålere (RMK 87) sikrer vi overfyldningen af ampullen, således at måleren under normale omstændigheder heller ikke registrerer solvarme. Årsagen er, at der altid vil ske en naturlig fordampning af væsken fra fordampningsmålernes ampuller – også når måleren ikke er i brug. For at udligne dette bliver ampullen altid overfyldt (over nulstregen på målerens skala) med netop den mængde væske, der naturligt fordamper i løbet af et år, når ampullen sættes i (nulstilles). Ampullen er tilpasset en registreringsperiode på 12 måneder ved overfyldning af ampullen.

Derudover bruger Brunata cyklohexanol som målevæske, hvilket betyder, at afdampningshastigheden er forholdsvis lille i temperaturområdet mellem 18 og 27 °C. Det er fordelagtigt, da det svarer til almindelig rumtemperatur.

Hvis dette ikke var det svar, som du søgte, er du velkommen til at kontakt os

Sortér efter: