Er det rentabelt for min ejendom at få varmtvandsmålere?

Hver enkelt lejlighed og erhvervsenhed i ejendomme, som er såkaldte flerbrugerejendomme, skal have egne varmtvandsmålere, når det er økonomisk rentabelt, uanset om det gælder nybyggeri eller eksisterende byggeri. Der stilles krav om dette i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af 2. juni 2014).

Og Brunata laver udregninger til dig, som viser, om det er rentabelt for ejendommene at få varmtvandsmålere.

Du kan læse mere om lovgivningen her.

Sortér efter: