Brunata d.o.o.

Osnovne informacije

Brunata d.o.o.

Naziv poduzeća: Brunata D.O.O. za proizvodnju i trgovinu mjernih instrumenata
Adresa: Damira Tomljanovića Gavrana 13, HR-10020 Zagreb
OIB: 32286915975
MB: 1928849
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080518173

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Ralf Moysig, direktor, zastupa zajedno s
Roberto Colombo, direktor

Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb, IBAN HR2124840081103388745
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR0423600001102249419
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, IBAN HR4623400091110738641