Vi hjelper til med å energioptimalisere din eiendom

Brunatas løsninger er delt opp i to forretningsområder – forbruksdata og eiendomsdata som vi kombinerer i henhold til dine behov.

Løsninger innen forbruksdata har til formål å visualisere forbruk av vann, varme og strøm, noe som vil kunne redusere forbruket med opp til 40 %. Eiendomsdata visualiserer inneklima- og skjulte energidata. Det hjelper med å skape et godt inneklima og sikrer optimal utnyttelse av eiendommens samlede energiforbruk – noe som kan redusere energiforbruket med ytterligere 10 %.

Les mer om Regnskaper

Din sikre vei til korrekte forbruksregnskaper

Vi sikrer nøyaktig og pålitelig måling av energibruk, samt utarbeiding av forbruksregnskaper.

Hvis du velger Brunata som partner, får du et enkelt og effektivt samarbeid som sikrer at alle beboere får et rettferdig forbruksregnskap. Og skjer det endringer i lover eller forskrifter, orienterer vi om endringene og tilpasser forbruksregnskapene deretter.

Les mer om Løsninger og tjenester

Korrekt data for dine behov

Vi setter vår ære i å gjøre forbruks- og eiendomsdata transparent og forståelig for kundene våre. Våre tjenester har fokus på tre områder som er med på å optimalisere, redusere og visualisere energiforbruket:

  • Måling og avregning av forbruk
  • Visualisering av forbruk og data
  • Tjenester og rådgivning

Alle Brunata sine tjenester utformes på bakgrunn av din eiendoms behov.

Les mer om Online tjenester

Digitale løsninger som gir overblikk og administrative lettelser

Vi tilbyr flere online tjenester som alle har det til felles at de gir overblikk og oppnår administrative lettelser slik at du som forretningsfører får mere tid til andre viktige oppgaver.

Gjennom våre digitale løsninger er det mulig å få dokumentert opplysninger, følge energiforbruket og inneklimaet, samt innrapportere relevante opplysninger om din eiendom som sikrer korrekte regnskaper. Våre løsninger er utviklet med henblikk på den beboere, forretningsfører, vaktmester, energirådgiver og lignende.

Les mer om CSR

Skap en grønnere verden sammen med Brunata

Hos Brunta har vi alltid støttet initiativer som har en positiv effekt på klima og energieffektivitet. 

Vi jobber for at våre løsninger har en nytteverdi for både forbrukeren og samfunnet med hensyn til optimalisering av ressurser og de miljømessige forbedringer de har. Som et eksempel, viser våre data at hvis du velger individuell måling og innsikt i spesielt vann- og varmeforbruk, kan du redusere forbruket med 10-40 % på eiendomsnivå.

Det er bare én del av Brunatas innsats i forhold til å skape en miljøriktig verden.

Les mer om Historie

Vi har levert målere siden 1917

Vi er en danskeid virksomhet med mer enn 100 års erfaring i å levere løsninger som optimaliserer og reduserer boligers og bygningers energiforbruk. I dag er alle våre målere utstyrt med fjernavlesning, og vi har et bredt spekter av forskjellige løsninger innen energidata som selges i mer enn 15 land.

 

Det er vår misjon å levere rettferdig fordeling gjennom måling av individuelt forbruk. Vi styrker bærekraftig atferd gjennom besparelser.