Polityka prywatności

Polityka prywatności

i pliki cookies

Polityka prywatności

Wydawca
Właścicielem i wydawcą serwisu jest:

Brunata a/s
E-mail: info@brunata-zenner.pl


Headquarter:
Brunata a/s
Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Phone: 77 70 70 00
Email: brunata@brunata.com

Informacje ogólne

Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje, które w pewnym stopniu można Państwu przypisać. Kiedy korzystacie Państwo z naszej strony internetowej, zbieramy i przetwarzamy szereg danych. Dzieje się tak podczas zwykłych interakcji na stronie internetowej. Np. jeśli zapiszecie się Państwo do naszego newslettera, porozmawiacie Państwo z naszym botem obsługi klienta, weźmiecie Państwo udział w konkursie/ankiecie, zarejestrujecie się Państwo jako nowi użytkownicy/subskrybenci lub w inny sposób korzystacie Państwo z usług lub dokonujecie Państwo zakupów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Kiedy przetwarzamy te informacje, stajemy się podmiotem przetwarzającym dane – zob. treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679, znanego również jako „RODO”.

Jakie dane są zbierane?
Zazwyczaj gromadzimy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji: unikalny identyfikator i informacje techniczne o Państwa komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, adres IP, położenie geograficzne i podstrony, które Państwo odwiedzcie w ramach naszej strony internetowej. W zakresie, w jakim wyrażacie Państwo wyraźną zgodę i samodzielnie wprowadzacie informacje, przetwarzamy również: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres i numer klienta/budynku.

Cel gromadzenia danych
Informacje są wykorzystywane do identyfikacji Państwa jako użytkowników i komunikowania się z Państwem w najbardziej odpowiedni sposób. Dane gromadzone są w celu świadczenia usług, po to abyście mogli Państwo np. otrzymywać newsletter, korzystać z naszej strony internetowej online, uzyskiwać odpowiedzi na pytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego oraz prowadzenia statystyk dot. zainteresowania naszą stroną internetową i jej funkcjami. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji i ulepszania naszych usług i treści. Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie przez nas danych opiera się o następujące podstawy prawne:

  • RODO art. 6 ust. 1 lit. a, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Tak będzie na przykład przy zapisywaniu się do naszego newslettera. Taką zgodę, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie.
  • RODO art. 6 ust. 1 lit. b, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jestecie Państwo stroną lub do wykonania działań podjętych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
  • RODO art. 6 ust. 1 lit. c, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, np. przepisy dotyczące praktyk marketingowych i marketingu.
  • RODO, art. 6 ust. 1 lit. f, gdy przetwarzanie jest niezbędne administratorowi lub osobie trzeciej do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, chyba że nadrzędny charakter mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
  • RODO, art. 9 ust. 2 lit. f, gdy postępowanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub. w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy

Bezpieczeństwo
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny i poufny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych oraz Ustawą o Ochronie Danych.
Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane, i zostaną usunięte, gdy ten cel zostanie osiągnięty lub przestanie być istotny.

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem usunięciem, ujawnieniem, utratą, pogorszeniem, nieuprawnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub przetwarzaniem w inny sposób z naruszeniem przepisów.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane w okresie dozwolonym przez prawo i zostają one usunięte, gdy nie są już potrzebne lub stają się nieistotne. Ramy czasowe zależą od charakteru danych i celu przechowywania. W związku z tym nie jest możliwe określenie ogólnych ram czasowych, w których dane zostaną usunięte. Okres przechowywania plików cookies jest szczegółowo określony w naszej polityce plików cookies.

Ujawnienie informacji
Nie ujawniamy Państwa danych zewnętrznym reklamodawcom innych/własnych produktów i usług, a jedynie podmiotom trzecim, które ułatwiają bezpośrednią komunikację między Państwem a Brunatą. Przetwarzają one informacje wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą ich wykorzystywać do własnych celów.
Ujawnienie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail itp., nastąpi tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to zgodę. Korzystamy wyłącznie z podmiotów przetwarzających dane w UE lub w krajach, które są w stanie wystarczająco chronić Państwa dane.

Państwa prawa

Macie Państwo prawo do otrzymania informacji o zarejestrowanych przez nas, Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w standardowym formacie (przenoszenie danych).

W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu danych. Możecie Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzane informacje są nieprawidłowe, macie Państwo prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Zapytania w tym zakresie można kierować na adres: info@brunata-zenner.pl

Jeżeli nie chcecie już Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe lub chcecie Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie tych danych, możecie również wysłać żądanie na powyższy adres mailowy. Wszelkie prawa w tym punkcie podlegają zasadom i wyjątkom wymienionym w rozdziale 2 RODO.

Prawa do złożenia skargi
Jeśli chcecie Państwo złożyć skargę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, macie Państwo możliwość skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Uaktualnienia
Być może będziemy musieli zmieniać treść polityki prywatności, tak aby odzwierciedlała nasze działania i Państwa prawa. Aktualna polityka prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Informacje ogólne
Zbieramy informacje nt. Państwa wizyty na stronie za pomocą plików cookies. Pliki cookies gromadzą statystyki i pomagają nam poprawić użytkowanie strony i pokazywać treści, które są dla Państwa istotne.
Używamy również plików cookies stron trzecich, które mogą pomóc nam ukierunkować naszą komunikację, tak abyście Państwo otrzymywali od Brunaty tylko wiadomości i oferty, które uważamy za istotne dla Państwa.

Czym jest plik cookie?
Plik cookie jest małym plikiem z danymi przechowywanym na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie. Plik cookie nie jest programem, który zawiera szkodliwe złośliwe oprogramowanie lub wirusy.

W jaki sposób strona internetowa wykorzystuje pliki cookie?
Niektóre pliki cookie są bardzo ważne pod kątem zapewnienia funkcjonowania strony. Pliki cookie pomagają nam także dowiedzieć się, dlaczego odwiedzasz naszą stronę, dzięki czemu możemy ją stale optymalizować i dostosowywać do Twoich konkretnych potrzeb i zainteresowań. Pliki cookie zapisują informacje o produktach dodanych do koszyka z zakupami, dawnych wizytach na stronie, logowaniach, ustawieniach dotyczących preferowanego języka i waluty wyświetlanych na stronie. Korzystamy także z plików cookie, aby dostosować do Twoich preferencji reklamy wyświetlane na innych stronach. Ogólnie korzystamy z plików cookie w ramach naszych usług, aby w jak największym stopniu dostarczać Ci treści, które są dla Ciebie ważne.

Poniżej znajdują się poszczególne usługi, które przechowują pliki cookie wraz z powodem podzielone na różne kategorie:

Jak długo przechowuje się pliki cookie?
Okres przechowywania pliku cookie na Twoich urządzeniach i przeglądarkach jest różny. Cykl eksploatacji pliku cookie obliczamy według Twojej ostatniej wizyty na stronie. Po zakończeniu cyklu eksploatacji plik taki jest automatycznie usuwany. Cykle eksploatacji wszystkich plików cookie określiliśmy w naszej polityce plików cookie.

Jak odrzucić lub skasować pliki cookie?
W dowolnej chwili możesz odrzucić wszystkie pliki cookie i/lub pliki cookie firm zewnętrznych, zmieniając ustawienia w przeglądarce na swoim komputerze, tablecie lub smartfonie. Lokalizacja tych ustawień może być różna w zależności od używanej przeglądarki. Musisz sobie jednak zdawać sprawę, że jeśli odrzucisz wszystkie pliki cookie i/lub pliki cookie firm zewnętrznych, niektóre funkcje i usługi na stronie nie będą działały (ponieważ ich działanie zależy od plików cookie).
Tutaj możesz usunąć wybór plików cookie z Google Analytics.

Jak można usunąć pliki cookie?
Usunięcie wcześniej zaakceptowanych plików cookie jest łatwe. Proces ich usuwania zależy od przeglądarki (Chrome, Firefox, Safari itp.) oraz używanego urządzenia (smartfon, tablet, komputer, Mac).
Opcja ta zazwyczaj znajduje się w ustawieniach – Bezpieczeństwo i prywatność – ale to może się różnić w zależności od przeglądarki. Określ, z jakiego urządzenia/przeglądarki korzystasz (kliknij odpowiedni link):

Pamiętaj: Jeśli korzystasz z więcej niż jednej przeglądarki, pliki cookie należy skasować ze wszystkich.

Wersje

W przypadku rozbieżności między niniejszymi zasadami a odpowiednimi zasadami dotyczącymi plików cookie w polu plików cookie na które użytkownik wyraził zgodę, pierwszeństwo ma zawsze pole plików cookie.